dr Piotr Rosół

Stanowisko: Adiunkt

Instytut: Instytut Filozofii i Socjologii

Jednostka : Katedra Filozofii Moralności i Etyki Globalnej


Kontakt

E-mail: prosol[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • etyka postępu technicznego, etyka społeczna, filozofia społeczna

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  Doktorat z filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski - 2015.

  Magisterium z filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski – 2009.

  Magisterium z historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski – 2007.

  Najważniejsze publikacje

  - M. Dobrzański, P. Rosół, The Axiology of Space: Unnoticed Dimension of Mobility Management, “Studies in Global Ethics and Global Education”, tom 2, numer 2, 2014, s. 65-78.

  Hans Jonas und die Sehnsucht nach einem vordualistichen Denken, „Giornale Critico di Storia della Idee”, number 14, Vimodrone 2015, pp. 69-80.

  Being Good, Moral and Rational in a Context of Climate Change, “Ethics in Progress”, Vol 7, No 1 (2016), s. 21-31. Tekst dostępny pod adresem: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/eip/article/view/8097

  Hans Jonas o etycznej odpowiedzialności nauki i techniki, Universitas, Kraków 2017.

  Mit Dietrich Böhler in Gesprach über die Grenzen von Diskurs, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, Vol. 64/2019, s. 309-324. Tekst dostępny pod adresem: http://www.ahf.ifispan.pl/pl/64-rosol-bohler

  - Kucz, M., & Rosół, P. (2020). The Ethical, Political and Economic Challenges of Effective Altruism, „Ethics in Progress”, Vol. 11(1), 61-76. Tekst dostępny pod adresem: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/eip/article/view/24777/22831

  - The Notion of Power in Hans Jonas' Das Prinzip Verantwortung (The Imperative of Responsibility), "Revista de Filosofia Aurora" v. 32, n. 57 2020, s. 653-664. Tekst dostępny pod adresem: https://periodicos.pucpr.br/index.php/aurora/article/view/27165
  - Polen [w:] Hans Jonas - Handbuch: Leben, Werk, Wirkung, ed. Michael Bongardt, Holger Burckhart, John-Stewart GordonJürgen Nielsen-Sikora, Springer: Berlin 2021.

  Projekty badawcze

  Kierownik projektu - „Kształtowanie się idei neutralności aksjologicznej bytu“.

  Kierownik projektu - „Hans Jonas przeciwko neutralizacji etycznej świata“.

  Współpraca międzynarodowa

  Pobyt badawczy w Berlinie X-XII.2012 r. – uczestnictwo w seminarium prof. Christopha Asmutha na Technische Universität Berlin; współpraca z Hans Jonas-Zentrum Berlin.  

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych z filozofii na Kazakh-British Technical University w Ałmacie, II.2017 r. 

  Działalność popularyzatorska

  Wybierzmy władze samorządowe, a nie partie, Magazyn kontakt, data publikacji 8.10.2018 r. Tekst dostępny pod adresem: http://magazynkontakt.pl/wybierzmy-wladze-samorzadowe-a-nie-partie.html

  Bezradne państwo. O nieudanych próbach regulowania zawodu psychologa, data publikacji 27.06.2019 r.

  Tekst dostępny pod adresem: http://magazynkontakt.pl/bezradne-panstwo-o-nieudanych-probach-regulowania-zawodu-psychologa.html 

  Nie ma dróg na skróty. Również w sprawach klimatycznych, data publikacji 25.08.2019 r. Tekst dostępny pod aresem: http://magazynkontakt.pl/nie-ma-drog-na-skroty-rowniez-w-sprawach-klimatycznych.html

  Udział w audycji radiowej "Nowa Dekada", której archiwum dostępny jest pod adresem:

  https://radiokapital.pl/shows/nowa-dekada

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  -        gry planszowe

  -        rower jako środek transportu

  -        literatura science-fiction

fotografia osoby Piotr Rosół