dr hab. Paweł Boryszewski, prof. APS

Stanowisko: profesor

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej


Kontakt

E-mail: pboryszewski[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • religijność i jej przemiany; globalne procesy społeczne; przemiany świadomości osób pełnosprawnych względem osób niepełnosprawnych

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie politologii i nauk społecznych (z aneksem dodającym w zakresie socjologii nadany w 1993. r., tytuł pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy w latach 1097-1990. Studium socjologiczne;

  Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii nadany w 2008 r., tytuł pracy: Katolicyzm, jego instytucjonalizacja i sekularyzacja w Europie Środkowej.

  Najważniejsze publikacje:

  „Spółdzielnie socjalne dla niepełnosprawnych – sukcesy i porażki”. Praca zbiorowa pod redakcją P. Boryszewskiego i P.  Ciecieląga, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2008 ss. 160.

  Boryszewski P. „Spółdzielnie socjalne dla niepełnosprawnych – sukces czy porażka”, w: „Przestrzenie pracy socjalnej”, red., J. Stala, Biblos 2010, s. 1-22.R.

  Boryszewski P. „Orientacja temporalna w pracy socjalnej” w: „Wybrane zagadnienia pracy socjalnej”, praca zbiorowa pod redakcją. D.M. Piekut Brodzka, Wydano Nakładem CHAT, 2010/2011, s. 186-189.

  Boryszewski P. „Globalizacja a kultury lokalne”, w: „Kultura Polska kierunki i dynamika zmian” praca zbiorowa pod redakcją. T. Bąka i Wł. Majkowskiego, Wydawnictwo UKSW 2009, s. 11-19.

  Boryszewski P. „Niepełnosprawni w środowisku lokalnym”, w: „Nie w pełni sprawni” pr. zbiorowa pod red. Danuty M. Piekut-Brodzkiej, ChAT 2008/2009 s.22-45.

  Boryszewski P. „Sociológia a premeny spoločnosti, in Sociálne univerzum v pohľade humanitných vied, Zbornik prispevkov, eds,  M Mraz, T. Bąk, Trnawa 2008.

element dekoracyjny - ikona sylwetki