dr Paulina Zalewska

Stanowisko: asystent

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej


Kontakt

E-mail: pzalewska[at]aps.edu.pl

Telefon: 22 589-36-00 wew. 3532


Główne obszary badawcze

 • pedagogika specjalna, metody terapii pedagogicznej, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i praca z jego rodziną, wczesna interwencja, zaburzenia rozwoju i mowy u dzieci, pedagogika przedszkola, specyficzne trudności w uczeniu się, wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i zespołami genetycznymi, macierzyństwo, pedagogika prenatalna oraz badania jakościowe

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  tytuł magistra pedagogiki szczególnej o terapii pedagogicznej – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 

  Podyplomowe Studium Logopedyczne – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;

  absolutorium na studiach doktoranckich, kierunek: pedagogika – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;

  tytuł doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

  Najważniejsze publikacje:

  Kulesza, EM, Al-Khamisy, D., Zalewska, P. (red.). (2021). Odebrana do inkluzji: 30 lat edukacji integracyjnej – pomysł i rzeczywistość. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Zalewska, P. (2020). Trudne macierzyństwo w percepcji matek w latach 90. XX w. współcześnie. Szkoła Specjalna, 81, 3(304), 213-223.

  Залевска, П. (2018). Особенности материнства в ситуации неблагоприятного пренатального диагноза – постановка проблемы исследовани я. Вестник психофизиологии, 3, 50-57.

  Zalewska, P. (2017). Stawanie się z kontrolowanym lub wadami wrodzonymi, czyli o miejscu pedagogiki prenatalnej, odpowiednio wspomaganie rozwoju i pedagogice awaryjnej. Актуальнı питання корекцıйноï освıти (педагогічні науки), 9 (1), 66-74.

  Zalewska, P. (2015.) Przedszkole uczestnictwa jako forma optymalizacji edukacji dziecka z autyzmem- refleksje stażysty. W: M. Styczyńska, M. Olejniczak (red.), Współczesne tendencje w edukacji dziecka (s. 237-248). Konin: Wydawnictwo PWSZ.

  Zalewska, P. (2013). Nauczyciel kreatorem edukacji edukacyjnej. W: W. Heller, AM Janiak (czerwony). Mowa w przestrzeni publicznej. Ćwiczenia z komunikacji społecznej (s. 146-159). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

  Zalewska, P. (2012). Kompetencje edukacyjne nauczycieliek wychowania przedszkolnego. W: AM Janiak, K. Jankowska, W. Heller (czerwony). Kompetencje społeczne w edukacji, pracy i relacje zawodowe (s. 38-50). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

  Projekty badawcze:

  Macierzyństwo w koncepcji in vitro (funkcja kierownika).

  Pełnione funkcje:

  Członek Rady Bibliotecznej APS (od 2024 r.)

  Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji (od 2023 r.)

  Opiekun stażu studentek Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego dla Kobiet w Kazachstanie (2023)

  Członek Samorządu Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej w latach 2014-2018

fotografia osoby Paulina Zalewska