dr Patrycja Jurkiewicz

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Pedeutologii


Kontakt

E-mail: pjurkiewicz[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • Klimat szkoły, szeroko rozumiane uwarunkowania pracy zawodowej nauczycieli (placówek ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych), ich funkcjonowanie psychospołeczne, mężczyźni w zawodzie nauczyciela, kształtowanie relacji: nauczyciel- uczeń (i jego rodzice) – współpracownicy - przełożeni. W tym kontekście podejmowane również zagadnienia dotyczące ucznia, jego środowiska rówieśniczego i rodzinnego.

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  • doktorat (nauki społeczne), Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  • magisterium (kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: oligofrenopedagogika), Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  • magisterium (kierunek: psychologia, specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia) Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica
  • Zarządzanie potencjałem społecznym- studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów
  • Studium Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
  • Zarządzanie oświatą- kurs kwalifikacyjny, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

   

  Współpraca międzynarodowa:

  • University of Ostrava Pedagogical Faculty – staż
  • University of Oxford (UK) – seminarium naukowe

   

  Pełnione funkcje:

  • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej (2012- 2016)
  • Członek Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych (2012- 2016)
  • Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej (2016- 2020)
  • Promotor pomocniczy w przewodach doktorskich
  • Członek komisji rekrutacyjnych
  • Opiekun merytoryczny praktyk specjalności: Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie, w ramach projektu EFS: Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła
  • Członek Stowarzyszenia na Rzecz Wspomaganie Rozwoju Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
fotografia osoby Patrycja Jurkiewicz