dr Natalia Banasik- Jemielniak

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Psychologii

Jednostka : Zakład Metodologii Badań Psychologicznych


Kontakt

E-mail: nbanasik[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Kariera naukowa

  Wykształcenie

  7.2017 - obrona pracy doktorskiej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, stopień doktora nauk społecznych

  09.2012 - obrona pracy magisterskiej: Wydział Psychologii  Uniwersytet Warszawski, Tytuł magistra psychologii

  08.2012 - egzamin magisterski (M.Ed. – Master of Education) European Master in Intercultural Education Fakultaet der Psychologie und Erziehungswissenschaft, Freie Universitaet Berlin, Tytuł M.Ed.

  5.2009 - obrona pracy magisterskiej: Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytet Warszawski, Tytuł magistra neofilologii w zakresie lingwistyki stosowanej

  Doświadczenie zawodowe związane z pracą naukową:

  08.2019 – 08.2020 - Staż badawczy (Visiting Fellow) Harvard Graduate School of Education

  Od 10.2018 – Adiunkt Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

  2017-2019 - Asystent Naukowy Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

  2015-2017 - Pre-doctoral research fellow Harvard Graduate School of Education

  2012-2015 - Pre-doctoral research fellow Harvard Graduate School of Education

  2012-2015 - Specjalista ds. Badań I Analiz Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

  Zainteresowania naukowe

  • Psychologia języka / psycholingwistyka
  • Psychologia humoru
  • Rozwój językowy i społeczny dzieci
  • Psychologia nauczycieli; psychologia uczenia się i nauczania
  • Glottodydaktyka
  • Dwujęzyczność, wielojęzyczność

   

  Najważniejsze publikacje

  Banasik-Jemielniak N, Bosacki S, Mitrowska A, Wyrębek Walters D, Wisiecka K, Copeland NE, et al. (2020) “Wonderful! We’ve just missed the bus.” – Parental use of irony and children’s irony comprehension. PLoS ONE 15(2): e0228538. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228538

  Banasik-Jemielniak, N., & Bokus, B. (2019). Children’s Comprehension of Irony: Studies on Polish-Speaking Preschoolers. Journal of psycholinguistic research48(5), 1217-1240.

  Banasik-Jemielniak, N. (2019). Children's Exposure to Irony in the First Four Years of Their Life: What We Learn About the Use of Ironic Comments by Mothers from the Analysis of the Providence Corpus of Childes. Psychology of Language and Communication23(1), 1-13.

  Banasik-Jemielniak, N., & Bokus, B. (2019). Jak dzieci w wieku przedszkolnym uzasadniają użycie języka figuratywnego. Dane z badań z zastosowaniem Zadania Rozumienia Ironii (ZRI). Psychologia Wychowacza. PW 2019; 57 (15): 7-37

  Marecka, M., Wrembel, M, Otwinowska, A., Szewczyk, J., Banasik-Jemielniak, N., Wodniecka, Z. (2019). Bilingual Children's Phonology Shows Evidence of Transfer, but not Deceleration in their L1. Studies in Second Language Acquisition.


  Banasik, N., & Podsiadło, K. (2016). Comprehension of Ironic Utterances by Bilingual Children. Psychology of Language and Communication20(3), 316-335.

  Haman, E., Wodniecka, Z., Marecka, M., Szewczyk, J., Białecka-Piukl, M., Otwinowska, A., Mieszkowska, K., Łuniewska, M., Kołak, J., Miękisz, A., Kacprzak, A., Banasik, N., Foryś-Nogala, M. (2017) How does L1 and L2 Exposure Impact L1 Performance in Bilingual Children? Evidence from Polish-English Migrants to the United Kingdom.  Frontiers in Psychology.

  Smoczyńska, M., Haman, E., Czaplewska, E., Krajewski, G., Banasik, N., Kochańska, M., Łuniewska, M. (2015) Test Rozwoju Językowego. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.         

  Smoczyńska, M., Haman, E., Czaplewska, E., Krajewski, G., Banasik, N., Kochańska, M., Łuniewska, M., Morstin, M. (2015) Test Rozwoju Językowego-podręcznik. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

  Banasik, N. (2013). Non-literal speech comprehension in preschool children–An example from a study on verbal irony. Psychology of Language and Communication17(3), 309-324.  Projekty badawcze

  Od 2019  - Kierownik projektu: Polityka językowa polskich rodzin mieszkających w USA (grant APS)

  2017-2019 - Kierownik Międzynardowego Projektu: Irony and humor across cultures. Junior Research Programme, European Federation of Psychology Students’ Association.

  2017-2019 - Kierownik Projektu: "Język figuratywny w mowie skierowanej do dzieci na przykładzie wypowiedzi ironicznych - analiza korpusów Child Language Data Exchange System" finansowane w ramach konkursu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki 2016/23/N/HS2/01046.

  2015-2016 - Kierownik Projektu "Rozwój wnioskowania społecznego u dzieci. Rozumienie ironii werbalnej a teoria umysłu", etap II.  Finansowanie: konkurs ETIUDA, Narodowe Centrum Nauki 2015/16/T/HS6/00333.

  2015-2016 - Kierownik Projektu "Rozumienie wypowiedzi figuratywnych przez dzieci dwujęzyczne mieszkające w Stanach Zjednoczonych." Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Mobilność Plus" 1267/MOB/IV/2015/0.

  2014-2017 - Wykonawca w projekcie Narodowego Programu  Rozwoju Humanistyki MNiSW „Cechy fonologiczne i morfo-syntaktyczne języka i dyskursu polskich dzieci rozwijających się dwujęzycznie w kontekście emigracji do Wielkiej Brytanii”

  2012-2015 - Kierownik Projektu: "Wnioskowanie społeczne u dzieci w wieku przedszkolnym: rozumienie ironii werbalnej a teoria umysłu". Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Diamentowy Grant" 099/DIA/2012/41

  2012-2015 - Wykonawca w projekcie „Specyficzne Zaburzenie Językowe – Diagnoza i Interwencja” realizowanym w Instytucie Badań Edukacyjnych, Warszawa, Polska (kierownik projektu: dr hab. Magdalena Smoczyńska). Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II: Wysoka jakość systemu oświaty, poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty.

  2011-2015 - Wykonawca w projekcie „Rozwój poznawczy i językowy polskich dzieci dwujęzycznych u progu edukacji szkolnej – szanse i zagrożenia” Finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dec. Nr 809/N-COST/2010/0), Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński. Projekt dot. Specyficznego Zaburzenia Językowego oraz Wielojęzyczności.

  2011 -2013 - Wykonawca w międzynarodowym projekcie naukowym w ramach Akcji COST IS0804: „Language Impairment in a Multilingual Society:  Linguistic Patterns and the Road to Assessment”.  Kierownictwo Projektu: Sharon Armon Lotem, PhD, Bar Ilan University.  Pełnione ważne funkcje

  2017-2017                  Moderator międzynarodowego kalendarza wydarzeń socjolingwistycznych:

  https://www.baal.org.uk/who-we-are/resources/slxevents/

  2014 – obecnie             Koordynator praktyk psychologicznych dla studentów ILS UW

  2013-2015                   Sekretarz pisma Psychology of Language and Communication


  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  • Bieganie
  • Gotowanie i jedzenie (kuchnia wegetariańska i wegańska)
fotografia osoby Natalia Banasik- Jemielniak