dr Monika Zima-Parjaszewska

Stanowisko: adiunktka

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej


Kontakt

E-mail: mzima[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • Prawa człowieka, dostępność, prawo antydyskryminacyjne, niezależne życie osób z niepełnosprawnościami, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, wspierane podejmowanie decyzji jako alternatywa dla ubezwłasnowolnienia

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Doktorka nauk prawnych, adwokatka, specjalistka w dziedzinie praw człowieka, prawa konstytucyjnego i antydyskryminacyjnego, autorka wielu publikacji na temat niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami i nowoczesnych form ich wspierania, instytucji ubezwłasnowolnienia oraz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Działalność naukową łączy z działalnością rzeczniczą.

    Jest prezeską Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej, członkinią Rady Dostępności przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Wiceprezeską Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

    Od 2011 r. pracuje w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Jej ekspercka wiedza wzbogacona o walor praktyki prawniczej oraz perspektywę polityki społecznej czyni jej opracowania interdyscyplinarnymi.

    Współautorka programu szkoleń dla self-adwokatów, autorka opracowań w tekście łatwym do czytania i zrozumienia

fotografia osoby Monika Zima-Parjaszewska