dr Monika Rebizant

Stanowisko: asystent

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Metodologii i Pedagogiki TwórczościPublikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  • doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (2019)
  • magister pedagogiki zdolności i informatyki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej (2008)

   

   

  Najważniejsze publikacje

   

  • Rebizant, Nauczanie hybrydowe jako jedna z form kształcenia w uczelni wyższej w opinii studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej, [w:] Pedagogika dialogu. Emancypacyjny potencjał dialogu, D. Jankowska (red.), Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 2017.
  • Rebizant, Indywidualizm i wspólnotowość jako wartości aktywności społeczno-edukacyjnej seniorów, [w:] Wspólnotowość a solidarność, J. Łaszczyk (red.), Wyd. Universitas Rediviva, 2016.

   

   

fotografia osoby Monika Rebizant