dr Monika Kupiec

Stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Instytut: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Jednostka : Katedra Wczesnej Edukacji


Kontakt

E-mail: mkupiec[at]aps.edu.pl

Telefon: w. 3431


Główne obszary badawcze

  • literatura dziecięca, kompetencje czytelnicze, rola nauczyciela, nauczycielskie oczekiwania wobec dziecka

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • nauczyciel języka polskiego z 15-letnim stażem pracy w szkole podstawowej, nauczyciel terapii pedagogicznej, doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogika, sekretarz Redakcji Problemów Opiekuńczo-Wychowawczych (od 2019), sekretarz Sekcji Edukacji Elementarnej KNP PAN (2020-2023), opiekun Studenckiego Laboratorium Performatywnego BUKA przy Katedrze Wczesnej Edukacji, członek Zespołu Edukacji Elementarnej

fotografia osoby Monika Kupiec