dr Monika Dominiak-Kochanek

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Psychologii

Jednostka : Zakład Psychologii Rozwoju i Wychowania


Kontakt

E-mail: dominiak[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Kariera naukowa

  • doktor nauk humanistycznych, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
  • magisterium: pedagogika, specjalizacja: edukacja dorosłych; Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

  Zainteresowania naukowe

  Przedmiotem mojego zainteresowania są socjalizacyjne uwarunkowania formowania się skłonności agresywnych człowieka ujmowanych zarówno w kategoriach zachowań, jak i procesów i własności intrapsychicznych sterujących agresywną manifestacją w relacjach społecznych.

  Najważniejsze publikacje

  • Konopka, K., Rajcher, J., Dominiak-Kochanek, M., Roszak, J. (2019). The role of masculinity threat in homonegativism and transphobia. Journal of Homosexuality. https://doi.org/10.1080/00918369.2019.1661728
  • Dominiak-Kochanek, M., Konopka, K., Rutkowska, M., Frączek, A., Ramirez, J.M. (2018). Direct and indirect effects of parenting practices on socio-moral approval of aggression in Polish young adults. Do all practices matter? International Journal of Psychology, 53(3), 200–209. DOI: 10.1002/ijop.12372
  • Dominia-Kochanek, M., Konopka, K. (2018). Doświadczenia wychowawcze z dzieciństwa jako predyktory cechy, ekspresji i kontroli złości młodych kobiet. Psychologia Wychowawcza, 14, 173–191. DOI: 10.5604/01.30001.0012.8288
  • Konopka, K, Zajenkowska, A., Dominiak-Kochanek, M. (2018). The relation of sensitivity to provocation and frustration to direct aggression: the mediating role of beliefs about aggression/ La relación entre la sensibilidad a la provocación ya la frustración y la agresión directa: el papel mediador de las creencias sobre la agresión. Revista de Psicologia Social, 33(1), 81– 110. DOI: 10.1080/02134748.2017.1385241
  • Dominiak-Kochanek, M. (2017). Metody wychowawcze rodziców a agresja interpersonalna młodych dorosłych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. ISBN 978–8364953–51–4.
  • Frączek, A., Konopka, K., Dominiak-Kochanek, M. (2016). Patterns of readiness for interpersonal aggression: cross-national study on sex difference. W: H. Liberska, M. Farnicka (red.). Aggression as a challenge: Theory and Research: Current Problems (s. 33-50). Berlin: Peter Lang Publishing, Editors.
  • Konopka, K., Rajcher, J., Dominiak-Kochanek, M. (2017). The Influence of Aggression-Evoking Cues on Aggressive Cognitions in Males and Females: Different Procedures – Similar Effects. Current Psychology. DOI: 10.1007/s12144-017-9747-9.
  • Dominiak-Kochanek, M. (2016). A preliminary examination of identity exploration and commitment among Polish adolescents with and without motor disability: Does disability constitute diversity in identity development? International Journal of Disability, Development and Education, 63, 334-357.
  • Dominiak-Kochanek, M., Konopka, K., Bower-Russa, M., Frączek, A. (2015). Harsh discipline and readiness for interpersonal aggression in Poland and the USA: the mediating role of sensitivity to provocations and frustration. Polish Psychological Bulletin, 46, 543-554.
  • Dominiak-Kochanek, M., Frączek, A.(2014). Retrospektywna ocena doświadczania kar fizycznych w dzieciństwie a wzorce gotowości do agresji u młodych dorosłych. Psychologia Rozwojowa, 19 (3), 69-84.

   

  Projekty badawcze

  2019-2020: kierownik projektu pt. Skala Gniewnej Ruminacji- polska adaptacja narzędzia; finansowany ze środków na badania statutowe Akademii Pedagogiki Specjalnej

  2014-2015: kierownik projektu pt. Status prowokatora a agresywne zachowania odwetowe osób z różnym doświadczeniem socjalizacyjnym w zakresie karania fizycznego; finansowany ze środków na badania statutowe Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  2013 – 2014: kierownik projektu pt. Indywidualna podatność na sytuacje frustracji i prowokacji jako mediator relacji między karami fizycznymi doświadczanymi w dzieciństwie a gotowością do agresji interpersonalnej we wczesnej dorosłości; finansowany ze środków na badania statutowe Akademii Pedagogiki Specjalnej

  2013-2014: wykonawca projektu pt. Wybrane zasoby wewnętrzne i zewnętrzne młodzieży z dysleksją rozwojową a osiągnięcia szkolne; finansowany ze środków na badania statutowe Akademii Pedagogiki Specjalnej

  2009 – 2011: kierownik projektu: pt. Percepcja praktyk rodzicielskich w dzieciństwie a psychospołeczna adaptacja we wczesnej dorosłości, finansowany ze środków na badania statutowe Akademii Pedagogiki Specjalnej

   

  Współpraca międzynarodowa

  - koordynator badań międzynarodowych International Parenting Study, prowadzonych we współpracy z prof. Murray’em Strausem i Angèle Fauchier z Family Research Laboratory, University of New Hampshire

  - współpraca z prof. Mary Bower-Russa z Grand Valley State University nad projektem pt. „Relacje wewnątrzrodzinne w dzieciństwie jako predyktory gotowości do agresji u młodych dorosłych (międzynarodowe studia porównawcze)”

  Pełnione ważne funkcje

  Od roku 2009 do roku 2015 członek, a następnie sekretarz Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Akademii Pedagogiki Specjalnej

  2019 członek Rady Dyscypliny Psychologia

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Książki kryminalne, dobre filmy w każdym gatunku, wycieczki rowerowe całą rodziną oraz podróże, zarówno dalekie, jak i te, które pozwalają odkryć pełne uroku miejsca wokół nas.

fotografia osoby Monika Dominiak-Kochanek