dr Monika Czyżewska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Katedra Społecznych Podstaw Rozwoju Oświaty


Kontakt

E-mail: mczyzewska[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • Kultura szkoły, ocenianie kształtujące i dialogiczna informacja zwrotna, tutoring akademicki. Dobrostan dziecka, rola szkoły i lokalnych zespołów interdyscyplinarnych w zapobieganiu krzywdzeniu dziecka.

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Doktor pedagogiki, magister politologii z zakresu polityki społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Podyplomowego Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi Collegium Civitas, w przeszłości wolontariuszka i pracowniczka w organizacjach pozarządowych zajmujących się tematyką prawnoczłowieczą w projektach na rzecz zapobiegania przemocy.

    Tutorka w pierwszym programie Fundacji "Dorastaj z nami", później trenerka-tutorka w Collegium Wratislaviense.

    Inicjatorka Międzyuczelnianych Ogólnopolskich Spotkań Tutorów (MOST). Obecnie współkoordynuje projekt APS „Centrum Doskonalenia Dydaktycznego”.

fotografia osoby Monika Czyżewska