dr Milena Miałkowska-Kozaryna

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej


Kontakt

E-mail: mmialkowska[at]aps.edu.pl

Telefon: 22 589-36-00 wew. 3516


Główne obszary badawcze

 • psychologiczne aspekty funkcjonowania osób niedostosowanych społecznie, punitywność, współczesne patologie społeczne

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  doktor nauk społecznych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej (2017)

  magister psychologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej (2013)

  magister pedagogiki specjalnej (resocjalizacja i wspomaganie rodziny), Akademia Pedagogiki Specjalnej (2011)

  Najważniejsze publikacje:

  Miszewski, K., Miałkowska-Kozaryna, M. (2020). Dyskusja wokół problemu prizonizacji na kanwie badań własnych. Resocjalizacja Polska, 19, 319-335. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.19.19

  Miałkowska-Kozaryna, M. (2020). Nauczycielu mów slangiem! – język jako podstawowe narzędzie pracy pedagoga. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 587(2), 34-41. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.8196

  Miałkowska-Kozaryna, M., Aksamit, D. (2018). Przemoc – charakterystyka zjawiska w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. W: J. Głodkowska,, K. Sipowicz i I. Patejuk-Mazurek (red.), Osoba. Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich (s. 208-224). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Miałkowska-Kozaryna, M. (2017). Wymiar sprawiedliwości w ocenach młodzieży. W: T. Sołtysiak i M. Gołembowska (red.), Resocjalizować, ale jak we współczesnej rzeczywistości społecznej? (s. 233-248). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

  Miałkowska-Kozaryna, M. (2016). Kształtowanie norm i wartości moralnych – szczególne zadanie rodziny i szkoły. W: M. Jůzl, E. Jarosz, D. Marková i S. Neslušanová (red.), Sociální pedagogika 2016. Udoucnost Evropy; Řešení sociálně kulturních problem (s. 358-372). Brno: Institut mezioborových studií.

  Miałkowska-Kozaryna, M. (2015). Teorie interpersonalne. W: H. Grzegołowska-Klarkowska (red.), Psychoanalityczne teorie rozwoju (s. 68-74). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Dobrenko, K., Miałkowska-Kozaryna, M. i Tyrna, A. (2015). Adolescencja.
  W: H. Grzegołowska-Klarkowska (red.), Psychoanalityczne teorie rozwoju (s. 210-223). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Miałkowska-Kozaryna, M. i Natorska, M. (2015). Przypadek Janusza K. W: P. Kazana
  i M. Niełaczna (red.), Poukładać sobie życie. Studia przypadków zabójców skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności (s. 54-68). Warszawa: Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego.

  Miałkowska, M. (2012). Empatia w pracy funkcjonariusza Służby Więziennej w świetle rekomendacji międzynarodowych. W: M.H. Kowalczyk, A. Kinas-Zalewska (red.), Zbrodnia. Kara. Nadzieja (s. 229-242). Jastrzębie-Zdrój: Blach Unicorn.

   

  Projekty badawcze:

  2020/2021 Międzynarodowy projekt Indonezja-Polska-Tajwan: Trudności uczniów z SPE w obliczu pandemii

  2020/2021 Kompetencje społeczne studentów

  2018/2019 Funkcjonowanie psychiczne osób pozbawionych wolności

  2016/2017 Punitywność polskiego społeczeństwa

fotografia osoby Milena Miałkowska-Kozaryna