dr Milena Miałkowska-Kozaryna

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej


Kontakt

E-mail: mmialkowska[at]aps.edu.pl

Telefon: 22 589-36-00 wew. 3516


Główne obszary badawcze

 • psychologia penitencjarna, psychologia nieprzystosowania społecznego, punitywność, współczesne patologie społeczne

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  doktor nauk społecznych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej (2017)

  magister psychologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej (2013)

  magister pedagogiki specjalnej (resocjalizacja i wspomaganie rodziny), Akademia Pedagogiki Specjalnej (2011)

  Najważniejsze publikacje:

  Miałkowska-Kozaryna, M. (2023). Hazard młodzieży w czasie pandemii COVID-19. Szkoła Specjalna, 3, 194-206. DOI:10.5604/01.3001.0053.8979

  Aksamit, D., Miałkowska-Kozaryna, M. (2022). Teachers working with students who have special educational needs and disabilities in Poland during the Sars-Cov-2 Pandemic. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 3(57), 5-18. DOI:10.5604/01.3001.0016.3298

  Miałkowska-Kozaryna, M., Miszewski, K. (2022). Wiara a funkcjonowanie psychiczne skazanych na 25 lat pozbawienia wolności. W: J.D. Pol (red.), Interdyscyplinarnie o człowieku w więzieniu (ss. 99-117). Warszawa: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości.

  Miałkowska-Kozaryna, M. (2022). Nauczyciele wobec wyzwania edukacji zdalnej uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 22(15), 101-121. DOI:10.34739/sn.2022.22.10

  Miałkowska-Kozaryna, M., Głowik, T. (2022). Narodziny polskiej resocjalizacji – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W: I. Pospiszyl, M. Miałkowska-Kozaryna (red.), Polskie szkoły resocjalizacji (ss. 13-43). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Pospiszyl, I., Miałkowska-Kozaryna, M. (red.) (2022). Polskie szkoły resocjalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Sujarwanto, Vrisaba, N.A., Miałkowska-Kozaryna, M., Huang, B. (2022). Teaching Within the Pandemic: Lessons Learned from Indonesia, Poland, Taiwan. Surabaya: Cipta Media Nusantara.

  Miałkowska-Kozaryna, M. (2021). Readaptacja społeczna nieletnich w Polsce. W: E.M. Kulesza, D. Al.-Khamisy, P. Zalewska (red.), Od integracji do inkluzji. 30 lat edukacji integracyjnej – idea i rzeczywistość. Tom 1 (ss. 98-113). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

  Miałkowska-Kozaryna, M. (2021). Psychologia starości i starzenia się w warunkach izolacji penitencjarnej. W: A. Niewęgłowska, M. Wiśniewska (red.), Starość – ekskluzja – inkluzja. Promyki nadziei pedagogicznej (ss. 101-120). Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Pedagogicznego w Siedlcach.

  Miszewski, K., Miałkowska-Kozaryna, M. (2020). Dyskusja wokół problemu prizonizacji na kanwie badań własnych. Resocjalizacja Polska, 19, 319-335. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.19.19

  Miałkowska-Kozaryna, M. (2020). Nauczycielu mów slangiem! – język jako podstawowe narzędzie pracy pedagoga. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 587(2), 34-41. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.8196

  Miałkowska-Kozaryna, M., Aksamit, D. (2018). Przemoc – charakterystyka zjawiska w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. W: J. Głodkowska,, K. Sipowicz i I. Patejuk-Mazurek (red.), Osoba. Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich (s. 208-224). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Miałkowska-Kozaryna, M. (2017). Wymiar sprawiedliwości w ocenach młodzieży. W: T. Sołtysiak i M. Gołembowska (red.), Resocjalizować, ale jak we współczesnej rzeczywistości społecznej? (s. 233-248). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

  Miałkowska-Kozaryna, M. (2016). Kształtowanie norm i wartości moralnych – szczególne zadanie rodziny i szkoły. W: M. Jůzl, E. Jarosz, D. Marková i S. Neslušanová (red.), Sociální pedagogika 2016. Udoucnost Evropy; Řešení sociálně kulturních problem (s. 358-372). Brno: Institut mezioborových studií.

  Miałkowska-Kozaryna, M. (2015). Teorie interpersonalne. W: H. Grzegołowska-Klarkowska (red.), Psychoanalityczne teorie rozwoju (s. 68-74). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Dobrenko, K., Miałkowska-Kozaryna, M. i Tyrna, A. (2015). Adolescencja.
  W: H. Grzegołowska-Klarkowska (red.), Psychoanalityczne teorie rozwoju (s. 210-223). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Miałkowska-Kozaryna, M. i Natorska, M. (2015). Przypadek Janusza K. W: P. Kazana
  i M. Niełaczna (red.), Poukładać sobie życie. Studia przypadków zabójców skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności (s. 54-68). Warszawa: Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego.

  Miałkowska, M. (2012). Empatia w pracy funkcjonariusza Służby Więziennej w świetle rekomendacji międzynarodowych. W: M.H. Kowalczyk, A. Kinas-Zalewska (red.), Zbrodnia. Kara. Nadzieja (s. 229-242). Jastrzębie-Zdrój: Blach Unicorn.

   

  Projekty badawcze:

  2021/2024 Kapitał społeczny w procesie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi

  2020/2021 Międzynarodowy projekt Indonezja-Polska-Tajwan: Trudności uczniów z SPE w obliczu pandemii

  2020/2021 Kompetencje społeczne studentów

  2018/2019 Funkcjonowanie psychiczne osób pozbawionych wolności

  2016/2017 Punitywność polskiego społeczeństwa

fotografia osoby Milena Miałkowska-Kozaryna