dr Mieczysław Sędzicki

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej


Kontakt

E-mail: msedzicki[at]aps.edu.pl

Media społecznościowe: Facebook


Główne obszary badawcze

  • sieroctwo, dysfunkcjonalność rodziny, piecza zastępcza, animacja kulturowa, public relations

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Dr nauk społecznych, ukończone liczne kursy, w tym m.in. managera kultury i sztuki, animatora czasu wolnego, studia podyplomowe z zakresu zarządzania w oświacie, pedagogiki korekcyjnej.

    Ponad dziesięcioletnia praca w charakterze pedagoga-wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, kierował projektami europejskimi wsp z EFS w zakresie specjalizacji zawodowych i studiów wyższych w obszarze pomocy społecznej, wieloletni prezes i członek zarządów organizacji pozarządowych, inicjator przedsięwzięć o charakterze artystycznym, animacyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami, z zamiłowania konferansjer, animator czasu wolnego. Organizator form wypoczynku dzieci i młodzieży. Propagator idei „pedagogiki serca” Marii Łopatkowej.

fotografia osoby Mieczysław Sędzicki