dr Michał Szulawski

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Psychologii

Jednostka : Zakład Psychologii Społecznej


Kontakt

E-mail: mszulawski[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Kariera naukowa

  2014 - Dyplom Doktora Nauk Społecznych, Psychologia, Uniwersytet SWPS

  Temat pracy doktorskiej: Efektywność treningu osiągania celów: modyfikująca rola                      właściwości osobowościowych

  2005 - Dyplom Magistra, Psychologia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  Temat pracy magisterskiej: Opracowanie psychometryczne poprawionej skali umiejętności      kierowania w sporcie

  2009 - Dyplom Magistra, Filologia angielska, Uniwersytet SWPS

  Temat pracy magisterskiej: The Influence of Charles Darwin on Jack London's Works

  2005 - Dyplom Licencjata, Filologia angielska, Uniwersytet SWPS

  Zainteresowania naukowe

  Psychologia społeczna, motywacja, Teoria autodeterminacji (Self Determination Theory), Teoria Uniwersalnych Potrzeb Życiowych (Basic Psychological Needs Theory), Efektywność treningów i interwencji psychologicznych.

  Najważniejsze publikacje

  1. Kuźma, B. A., Szulawski, M., Cantarero, K., & Vansteenkiste, M. (2020). Polish Adaptation of the Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale. Frontiers in Psychology, 10, 3034.
  2. Prusik, M., & Szulawski, M. (2019). The relationship between the Dark Triad personality traits, motivation at work, and burnout among HR recruitment workers. Frontiers in psychology, 10, 1290.
  3. Konopka, K., Prusik, M., & Szulawski, M. (2019). Two sexes, two genders only: Measuring attitudes toward transgender individuals in Poland. Sex Roles, 1-22.
  4. Rajchert, J., Żółtak, T., Szulawski, M., & Jasielska, D. (2019). Effects of rejection by a friend for someone else on emotions and behavior. Frontiers in psychology, 10, 764.
  5. Zajenkowska, A., Prusik, M., & Szulawski, M. (2018). What does the Ambiguous Intentions Hostility Questionnaire really measure? The importance of context in evaluating hostility bias. Journal of personality assessment, 1-9.
  6. Szulawski, M. Ł., & Marszał-Wiśniewska, M. (2017). What happens during the process of goal-oriented self-regulation? Systematic measure of the objective and self-reported effects of the self-regulation enhancing intervention. Ceskoslovenska Psychologie, 61(5).
  7. Szulawski, M. (2017). Pozafinansowe metody motywowania pracowników-ujęcie perspektywy teorii autodeterminacji. Education of Economists & Managers/Edukacja Ekonomistow i Menedzerow, 44(2).
  8. Szulawski, M., & Szapiro, J. (2016). W kierunku motywacji wewnętrznej w edukacji: implikacje teorii autodeterminacji w środowisku szkolnym. Psychologia Wychowawcza, 10, 123-132
  9. Szulawski, M. (2013). Rodzaje celów i sposoby ich wyznaczania a wspieranie rozwoju. W: E. Sokołowska (red.). Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej
  10. Smółka, P., & Szulawski, M. (2011). Personality Traits and Motivational Traits as Predictors of Social Competence. Implication for Occupational Selection Process. Education of Economists & Managers/Edukacja Ekonomistow i Menedzerow, 22(4).

   

  Projekty badawcze

  NCN (Miniatura - ) Wpływ motywacji zewnętrznej oraz poczucia kompetencji, relacyjności i autonomii na poziom wykonania zadania, poziom motywacji wewnętrznej do jego wykonania oraz pozytywny i negatywny afekt, kierownik

  Grant statutowy APS, Wpływ bezpośrednich i odroczonych nagród oraz zaspokojenia potrzeb związanych z zachowaniem autonomicznym na poziom motywacji wewnętrznej i poziom wykonania zadania, kierownik

  Grant statutowy APS, Wpływ bezpośrednich i odroczonych nagród oraz zaspokojenia potrzeb związanych z zachowaniem autonomicznym na poziom motywacji wewnętrznej i poziom wykonania zadania, kierownik

   

  Współpraca międzynarodowa

  2007 – 2009 Projekt CAMHEE (Child and adolescent mental health in enlarged EU -  development of effective policies  and practices”)

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  CoachWise Coaching Essentials™ - International Coaching Federation (ICF)

  Coaching Fundamentals Certificate® (CFC) - Noble Manhattan Coaching

  CoachWise Coaching Equipped™ - International Coaching Federation (ICF) Accredited Coaching Course

   

   

   

fotografia osoby Michał Szulawski