dr Mateusz Kucz

Stanowisko: Adiunkt

Instytut: Instytut Filozofii i Socjologii

Jednostka : Katedra Filozofii Moralności i Etyki Globalnej


Kontakt

E-mail: mkucz[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 •  filozofia i etyka społeczna, etyka ekonomii, etyka zawodowa

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  Doktorat z filozofii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 2016.

  Magisterium z filozofii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 2008.

  Licencjat z socjologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 2009.

  Najważniejsze publikacje

  Książki:

  Etyka neoliberalizmu, 2019, Copernicus Center Press, ISBN 978-83-7886-481-3,

  Artykuły i opracowania

  • Kucz, M., & Rosół, P. (2020). The Ethical, Political and Economic Challenges of Effective Altruism, „Ethics in Progress”, Vol. 11(1), 61-76. Tekst dostępny pod adresem: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/eip/article/view/24777/22831
  • "How to Shape Moral Attitudes in Banking - the Polish example", w: Finance & Bien Commun, nr 46 & 47, 2019, ss. 61-72
  • "Jak kształtować postawy moralne w polskim sektorze bankowym w kontekście Sektorowych Ram Kwalifikacji?", w: Prakseologia, nr 161/2019, 2019, ss. 95-113, DOI:10.7206/prak.0079-4872_2015_160_19
  • “Economics Imperialism and its Unintended Consequences”, w: Studies in Global Ethics and Global Education, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, vol. 6, 2016

  • „Wartości w organizacjach pozarządowych w Polsce”, [w:] „Pomoc jako zachowanie prospołeczne”, red. Teresa Zbyrad, Bogdan Krempa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

  • „Wartość współpracy, wartości we współpracy – perspektywy dla CSR w województwie kujawsko pomorskim”, [w:] „Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywy i kierunki rozwoju”, red. Robert Karaszewski, Marta Karwacka, Anna Paluszek, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011.

  Raporty badawcze:

  •  „Więcej niż bizn[ES]. Analiza potencjału kujawsko-pomorskich podmiotów ekonomii społecznej”, Kucz Mateusz , Gądecki Jacek, Kamińska Joanna, Mokwińska Anna, Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”, Toruń 2013, ISBN 978-83-93317-71-4
  • „Współpraca. Od diagnozy do modelu”, Miłosz Ukleja, Mateusz Kucz, Jacek Gądecki, Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK”, Toruń, 2011.

  • „Odpowiedzialność biznesu. Badania społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie kujawsko-pomorskim”, Marta Karwacka, Mateusz Kucz, Jacek Gądecki, Toruń, 2008.

  Nagrody

  2020 - Indywidualną nagroda Rektora APS III stopnia za osiągnięcia naukowe

  2019 - 7th edition of the Global Prize Ethics & Trust in Finance - Second Prize

  2018 - Etyka w finansach wyróżnienie w VII polskiej edycja konkursu organizowanej przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich.

  Współpraca zagraniczna

  28.02.202 - wykład gościnny na Uniwersytecie wTybindze (Niemcy) w Weltethos-Institut.

  06-08.01.2020 - naukowa wizyta konsultacyjna Uniweryste w Kopenhadze (Dania), Center for Subjectivity Research (CFS)

  09.09-28.09.2019 r. - Uniwersytet w Oslo (Norwegia), szkoleniowa wizyta studyjna – udział w programie „Mistrzowie Dydaktyki”, finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Pełnione ważne funkcje

  Członek Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Triatlon, science-fiction, społeczeństwo obywatelskie

fotografia osoby Mateusz Kucz