dr Mateusz Grodecki

Stanowisko: Adiunkt

Instytut: Instytut Filozofii i Socjologii

Jednostka : Zakład Socjologii Mediów i Komunikacji Społecznej


Kontakt

E-mail: mgrodecki[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • Socjologia sportu, zjawisko kibicowania, nacjonalizm, kapitał społeczny

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  10.2014 – 01.2018 – doktor nauk społecznych (socjologia), Instytut Socjologii; Wydział Filozofii i Socjologii; Uniwersytet Warszawski.

  10.2008 – 09.2013 – magisterium z socjologii; Instytut Socjologii, Wydział Humanistyczny; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Najważniejsze publikacje

  Książki

  1. Życie po meczu. Formy wykorzystania kapitału społecznego kibiców piłkarskich w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

  Artykuły

  2020. Contingent nationalism: The genesis of ultras’ nationalist discourse, “International Review for the Sociology of Sport”, DOI: 10.1177/1012690220968116. 

  2020. Class wars among devoted football supporters. Hooligan bourgeoisie and non-hooligan proletariat, “Soccer & Society”, DOI: 10.1080/14660970.2020.1828076 [wraz z Radosławem Kossakowskim].

  2020. Occasional Nationalists. The National Ideology of Ultras, Nationalities Papers, doi: 10.1017/nps.2020.25.

  2019. Building social capital: polish football supporters through the lens of James Coleman’s conception, w “International Review for the Sociology of Sport” 54/4, s. 459–478.

  2018. Missing the goal. Policy evolution towards football–related violence in Poland (1989-2012), w “International Review for the Sociology of Sport” 53/4, s. 490-511 [wraz z Dominikiem Antonowiczem].

  2018. „Nowi aktywiści”. Polski ruch „socios” jako nowa forma relacji kibiców z klubem, w „Przegląd Socjologii Jakościowej” 14/2, s. 30-49.

  2016. „Święta wojna” klasy średniej. „Industrialna kultura” kibicowania klubom piłki ręcznej wobec wolnorynkowej nostalgii, w „Studia Socjologiczne” 223/4, s. 305-331.

  2015. Trzecia strona trybun. Działalność stowarzyszeń kibicowskich w Polsce, w „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” 16/4, s. 100-115.

  Rozdziały w pracach zbiorowych

  2019. Trzy drogi odbudowy klubów piłkarskich przez kibiców. [w:] A. Ostrowski (red.), Modern Football a świat kibiców 4. Interdyscyplinarne studia nad kulturą futbolu. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, s.165-180 [wraz z Radosławem Kossakowskim].

  2016. Liczni i fanatyczni. Skala kibicowania piłkarskiego w Polsce. [w:] A. Ostrowski (red.), Modern Football a świat kibiców 2. Interdyscyplinarne studia nad kulturą futbolu. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, s.130-143.

  Projekty badawcze

  Aktualnie realizowane:

  2019-2022; „Charakter ideologii narodowych kibiców piłkarskich”, finansowanie NCN, konkurs OPUS 16 (2018/31/B/HS6/00148); Kierownik projektu.

  Współpraca międzynarodowa

  02.2017 Visiting scholar – Uniwersytet Karola w Pradze, Instytut Socjologii.

  Pełnione ważne funkcje

  2019-2022 członek zarządu Sekcji Socjologii Sportu PTS.

  2017–2020 członek jury konkursu Sekcji Socjologii Sportu PTS na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z socjologii sportu.

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Sport (piłka nożna, piłka ręczna, boks); literatura faktu, kultura Bałkanów.  

   

fotografia osoby Mateusz Grodecki