dr hab. Maryla Malewicz-Sawicka, prof. APS

Stanowisko: profesor APS

Instytut: Instytut Psychologii

Jednostka : Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego


Kontakt

E-mail: msawicka[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Kariera naukowa

  Dr hab. n. hum. w zakresie psychologii klinicznej, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Dr n. hum. W zakresie psychologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

  Magister psychologii, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski.

  Zainteresowania naukowe

  - psychologia kliniczna;

  - psychoterapia zaburzeń psychicznych;

  - rehabilitacja psychospołeczna osób przewlekle chorych psychicznie;

  - diagnoza i terapia osób z podwójną diagnozą.

  Najważniejsze publikacje

  1. Sawicka M. (2010) Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofrenię. Warszawa, Wydawnictwo APS.
  2. Kucharska K, Wilkos E, Sawicka M. Trening społecznego poznania i neuropoznania. Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2013.
  3. Maryla Sawicka, Katarzyna Charzyńska. Znaczenie zmiennych osobowych psychiatrów w leczeniu osób chorych na schizofrenię. Psychiatr. Pol. 2014; 48(6):1213–1223
  4. Ulatowska J, Sawicka M. „Odzyskiwanie wspomnień w praktyce klinicznej- przegląd badań” Psychiatria Polska. 2017; 51(4): 609-618. org/10.12740/PP/62770
  5. Sawicka M, Żochowska A.  positive interventions in therapy of schizophrenia patients. Current Problems of Psychiatry.2018;19(4). DOI:10.2478/cpp-2018-0018.
  6. Sawicka M, Rozya P, Żochowska A, Bronowski P. Mocne strony osób chorych na schizofrenię i osób zdrowych – podobieństwa i różnice. Pol. 2019; 53(1): 93–104 .DOI: https://doi.org/10.12740/PP/81109
  7. Sawicka M. leczenie środowiskowe w psychiatrii, praca z rodziną i psychoedukacja. Jarema M. (red.) Psychiatria. 2016. PZWL
  8. Sawicka M, Bronowski P. Społeczna rehabilitacja zaburzeń psychicznych . Środowiskowe metody pomocy osobom z doświadczeniem choroby psychicznej. w: Cierpiałkowska L, Sęk H. (red) Psychologia kliniczna.2016. PWN.

   

  Projekty badawcze

  1. Kierownik grantu  KBN nr PO 5D 10508, temat – „Analiza wpływu treningów umiejętności społecznych na sposób spostrzegania samego siebie u pacjentów chorych na schizofrenię”. 1995 – 1996.
  2. Główny wykonawca w grancie promotorskim KBN, temat -" Wpływ treningów umiejętności społecznych na nabywanie kompetencji społecznych przez osoby przewlekle chore na schizofrenię". 1998-1999.
  3. Kierownik grantu KBN nr 6P05D 082 21, temat –„Ocena podatności na stres i sposobów radzenia sobie z nim osób chorych na schizofrenię używających substancji psychoaktywnych”. 2001-2003.
  4. Udział w grancie Komisji Europejskiej:  Integrated Services Aimed at Dual Diagnosis and Optimal Recovery from Addiction. (ISADORA). QLG4 – CT – 2002 – 00911. 2003 – 2005
  5. Kierownik grantu: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  nr. N402425733. „Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofrenię”. 2007-2010.
  6. Kierownik merytoryczny  projektu finansowanego przez Unię Europejską - Kapitał Ludzki, temat: Psychologia Kliniczna – nowy kierunek studiów podyplomowych w APS. 2011 – 2012.

  Pełnione ważne funkcje

  1. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
  2. Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  3. International Association of Applied Psychology
  4. Jest kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej - akredytowanej specjalizacji z psychologii klinicznej  w Akademii Pedagogiki Specjalnej .

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  W życiu prywatnym jest mężatką i matką psycholożki. Kocha zwierzęta, a  w wolnych chwilach podróżuje po świecie delektując się nim w nieskończoność i zapamiętale.

 - ikona sylwetki