dr Marta Wiatr

Stanowisko: adiunktka

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Pedagogiki Społecznej


Kontakt

E-mail: mwiatr[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • rodzina i rodzicielstwo w perspektywie pedagogiki społecznej, przemiany współczesnego rodzicielstwa, środowisko rodzinne i szkolne w perspektywie pedagogiki społecznej, zmiany kultury szkoły / etnografia szkoły, niepełnosprawność jako zjawisko społeczne, systemy wsparcia dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, jakościowe badania społeczne/edukacyjne z wykorzystaniem strategii konstruktywistycznej teorii ugruntowanej, analizy dyskursu, etnografii, analizy sytuacyjnej, jakościowej analizy sieci

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Dr nauk humanistycznych, pedagożka społeczna, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka na Uniwersytetach HU Berlin, Carl vin Ossietsky, Oldenburg, Indiana University Bloomington, profesor wizytująca w Sorbona University Nord, w Paryżu; posiada 5 letnie doświadczenie w pracy w biznesie (B2B) na szczeblu zarządczym; 8 letnie doświadczenie na szczeblu zarządczym w organizacji pozarządowej (w tym opracowywania i realizacji projektów społeczno-pedagogicznych z młodzieżą).

    Od 2003 r. pracuje w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Zakładzie Pedagogiki Społecznej. Od kilku lat prowadzi kompleksowe, ciągłe badania nad warunkami i formami zaangażowania rodziców w edukację dzieci, oraz znaczeniem partnerstwa między rodzinami dla budowania inkluzyjnych środowisk szkolnych.

    Jest członkinią gremiów krajowych: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oraz międzynarodowych: European Research Network about Parents in Education (ERNAPE), Association of Social Pedagogy, Deutsche Gesellschaft fuer Soziale Arbeit DGSA, w ramach którego jest współzałożycielką grupy tematycznej: Familien und Elternschaft in Soziale Arbeit.

    Współautorka i kierowniczka specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna, której osią jest badanie w działaniu.

fotografia osoby Marta  Wiatr