dr Marta Kulesza

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Pedagogiki Społecznej


Kontakt

E-mail: mkulesza[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • modele wsparcia psychopedagogicznego dziecka i rodziny oparte na koncepcji zasobów rodzinnych, psychoterapia oparta na koncepcji zasobów rodzinnych, coaching społeczny, rodzinny, sukcesji

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Doktor nauk społecznych, psycholog, psychoterapeuta, trener, coach, ewaluator projektów szkoleniowych, badawczych, wdrożeniowych, edukacyjnych. Autor i współautor licznych programów profilaktycznych, wdrożeniowych, w tym modeli systemowej pracy z rodzinami i osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym: „Coach społeczny”, „Coach rodzinny” i „Family Balance Coaching”.

    Ukończone studia psychologii (specjalność neuropsychologia) na Katolickim Uniwersytecie Eichstaett-Ingolstadt (Niemcy). Podyplomowe 4-letnie Studia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia i SWPS w Warszawie (dyplom psychoterapeuty integracyjnego). Członek Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

    Od 2007 psycholog, psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Od 2014 roku członek Zarządu Głównego organizacji pozarządowej zajmującej się pomocą osobom uzależnionym i ich bliskim.

    Ekspert w międzynarodowych projektach wdrożeniowych m.in. "Coaching – nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej" (POKL), "Coach rodzinny – innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" (POKL), "Family-Balance-Coaching - psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym" (POWER), „EDU TRUMPO - narzędzia do wielowymiarowego TReningu UMiejętności POznawczych pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym w sektorze MMŚP”.

fotografia osoby Marta Kulesza