dr Marta Cobel-Tokarska

Stanowisko: Adiunkt

Instytut: Instytut Filozofii i Socjologii

Jednostka : Katedra Socjologii Kultury


Kontakt

E-mail: mcobel[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • Europa Środkowa Antropologia kulturowa, socjologia kultury, socjologia literatury, socjologia życia codziennego, socjologia przestrzeni Historia społeczna PRL

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  doktorat: socjologia, Szkoła Nauk Społecznych IFiS PAN

  magisterium: filologia romańska, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski

  Najważniejsze publikacje

  Artykuły w czasopismach naukowych:

  Problems and contradictions of Polish variety of postcolonial thought in respect to Central and Eastern Europe. „Postcolonial Studies”, 12 May, 2020, Published online, DOI:10.1080/13688790.2020.1753319

  Literature and memory: the last generation of the Polish People's Republic (Литература и память: последнее поколение Польской Народной Республики). „International Journal Of Cultural Research” („Международный Журнал Исследований Культуры”)  3 (36)/2019.

  [współautor: M. Dębicki] Idea wykuwana w “Mordorze”. Ziemowita Szczerka konceptualizacyjne ujęcie Europy Środkowej. „Kultura i Społeczeństwo” nr 2 (LXII)/2018.

  [współautorki: A. Pokrzywa, M. Prokopczuk] Perspektywa miejska w socjologii Elżbiety Tarkowskiej. „Przegląd Socjologiczny” 4 (67)/2018.

  [współautorka: Izabela Skórzyńska] Europa Środkowa. Pamięć i tożsamość w (prze)budowie? „Sensus Historiae” vol. 26, nr 2/2017.

  [współautorka: Joanna Zalewska] Rationalization of pleasure and emotions – the analysis of the blogs of Polish minimalists. “Polish Sociological Review” 4(196)/2016.

  Wojna, Ukraina i literatura – Jonathana Safrana Foera wyprawa w głąb środkowoeuropejskiej niepamięci. „Edukacja Humanistyczna” 2/2015; http://wshtwp.pl/2-2015/

  [współautor: Marcin Zaremba] The Emotional Climate in Poland in the 80s: A New Perspective on the Social History of the Polish People’s Republic. „Remembrance and Solidarity. Studies in 20th Century European History” 4/2015; http://www.enrs.eu/articles/1595-the-emotional-climate-in-poland-in-the-80s-a-new-perspective-on-the-social-history-of-the-polish-people-s-republic

  Książki:

  Desert Island, Burrow, Grave. Wartime Hiding Places of Jews in Occupied Poland. 2018. Berlin-Bern-Bruxelles- New York-Oxford-Warszawa-Wien: Peter Lang.

  [współautor: Marcin Dębicki] Słowo i terytorium. Eseje o Europie Środkowej. 2017. Warszawa: APS; http://www.aps.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/publikacje-online/

  [współredakcja: Anna Pokrzywa, Magda Prokopczuk] 2017. Miasto na dyplomach. Szkoła profesor Elżbiety Tarkowskiej. Warszawa: APS; http://www.aps.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/publikacje-online/

  [współredakcja: Joanna Zalewska] 2014. Od obyczaju do mody. Przemiany życia codziennego. Warszawa: APS; http://otworzksiazke.pl/ksiazka/od_obyczaju_do_mody/

  Bezludna wyspa, nora, grób. Wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce. 2012. Warszawa: IPN

  Rozdziały w książkach:

  Polski pisarz o Niemczech i Niemcach – Dojczland Andrzeja Stasiuka. W: Dębicki M., J. Makaro (red.) 2020. Sąsiedztwa III RP: Niemcy. Kraków: Nomos.

  Emocjonalne podstawy nowej tożsamości środkowoeuropejskiej na przykładzie narratora prozy Ziemowita Szczerka. W: R. Radzik, A. Jekaterynczuk (red.) 2020. Ідентичність та соціальна солідарність у Центрально-Східній Європі. Tożsamość i solidarność społeczna w Europie Środkowo-Wschodniej. Lwów-Lublin: UMCS LUN im. Iwana Franki

  Białoruskość noblistki. Swietłana Aleksijewicz i jej twórczość w odbiorze polskich czytelników. W: Makaro J., M. Dębicki (red.) 2018. Sąsiedztwa III RP: Białoruś. Wrocław: Gajt.

  Центральноєвропейська ідентичність у процесі трансформації
  й перевизначення на основі творчості Земовіта Щерека.
  W: Kowalisko N., A. Jekaterynczuk, R. Radzik (red.) 2018. Ідентичності народів Центрально-Східної Європи. Lwów: LNU im. Iwana Franka.

  Projekty badawcze

  2016-2018 – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, IV edycja, moduł Umiędzynarodowienie, tłumaczenie i wydanie angielskiej wersji monografii Bezludna wyspa, nora, grób, grant 3aH 15 0143 83

  2016/2017 – Turystyka niszowa z Polski do krajów Europy Środkowej i Wschodniej – przykład Ukrainy.  Badania własne, kierownik projektu, grant APS

  2013/2014 - Od obyczaju do mody: jak powstawało polskie społeczeństwo konsumpcyjne? Raport z badań przemian życia codziennego – monografia zbiorowa, wspólnie z dr Joanną Zalewską, grant APS

  2012/2013 - Europa Środkowa - powrót do zapomnianej idei. Lokalna historia podróży. Badania własne, kierownik projektu, grant APS

  2011/2012 - Europa Środkowa - powrót do zapomnianej idei. Misja wydawnictwa Czarne. Badania własne, kierownik projektu, grant APS

  2006-2008 – Muzeum Historii Żydów Polskich, projekt „Zapisywanie świata żydowskiego w Polsce” (Oral history)

  2006-2008 – Fundacja Ośrodka KARTA, projekt „Pamiętanie Peerelu 1956-1989” (Oral history)

  2004-2006 – Central Europe Center for Research and Documentation (Wiedeń-Budapeszt);projekt „Witness to the Jewish Century” (Oral history)

  Pełnione ważne funkcje

  Członkini PTS

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Góry (mam uprawnienia przewodnika beskidzkiego, jestem instruktorką na kursie dla przewodników w Studenckim Klubie Górskim), literatura, podróże.

   

fotografia osoby Marta Cobel-Tokarska