dr Maria Weker

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Psychologii


Kontakt

E-mail: mweker[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Kariera naukowa

  • Dr n. humanistycznych, WFCh, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Warszawa
  • Mgr n. psychologicznych; Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
  • Mgr n. filozoficznych, WFCh, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Warszawa  Zainteresowania naukowe

  Zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień z obszaru kognitywistyki, neuropsychologii i neurobiologii. Obszar badań naukowych obejmuje kwestie dotyczące implikacji i korelacji osiągnięć współczesnych neuronauk i nauk psychologicznych. Szczególnie interesujące są badania dotyczące możliwości i efektywności zastosowania urządzeń neurotechnologicznych w diagnostyce i terapii zaburzeń funkcji poznawczych. Współpracowała z zespołami badawczymi m.in. z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN, szpitali klinicznych (odz. neurochirurgii i neurologii), oraz z zespołami naukowo – edukacyjnymi instytucji kulturalnych i pedagogicznych.   Najważniejsze publikacje

  1. Weker, M. ( 2018). Animal in Human, Human in Animal: On Similarities and Differences in Human and Animal Behaviour, in: Are We Special? Science and Theology Questioning Human Uniqueness, Biennial Yearbook of the European Society for the Study of Science and Theology (ESSSAT), vol. 16 (2017-2018), ed. D. Evers, M. Fuller, A. Runehov, K.-W. Sæther; Halle (Saale)/Wittenberg: University Halle-Wittenberg.
  2. Weker, M. (2018), Problem „duszy” w kontekście badań neuroteologicznych, w: Teologiczna, filozoficzna i naukowa wizja człowieka. Lublin: Wydawnictwo KUL.
  3. Weker, M. (2016), Smile and lie? Why we are able to distinguish false smiles from genuine ones, w: Issues in Science and Theology: Do Emotions Shape the World?; Springer.
  4. Weker, M. (2016), Searching for Neurobiological Foundations of Faith and Religion, Studia Humana 5(4).
  5. Weker, M. (2015), Life and Consciousness: Is there a biological foundation for consciousness? w: Issues in Science and Theology: What is Life?; Springer.
  6. M. (2011), Light, Body and Soul - the Issues Fundamental for Theories of Seeing, w: Knowledge and Values. Selected Issues in the Philosophy of Science, Warszawa: UKSW.  
  7. Weker, M. (2009), Multi-dimensional Picture of the World, w: Philosophy of Nature Today, Warszawa: UKSW 2009.

   

   

  Projekty badawcze

  1) Filozoficzne podstawy neurobiologicznych koncepcji świadomości /Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  2) Cyberiada 2 "Interaktywny Festiwal Robotów": 1157/P-DUN/2014 / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  3)Pixeloza - Festiwal Dawnego Oprogramowania: 523/P-DUN/2015 / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  4) Cyberiada 3 "Interaktywny Festiwal Robotów" w ramach Upowszechnianie Polskiej Nauki i Techniki 2015 - 866/P-DUN/2015 / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  5) Projekt "Teatr Techniczny" / "Edukacja kulturalna" MKiDN  /nr 41513/13

  6) Percepcja czasowej sekwencji bodźców w zakresie modalności wzrokowej i słuchowej/ grant PO5B 10119 KBN / Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego;  Pełnione ważne funkcje

  2011-2016 – Wydziałowa Komisja Dydaktyczna UKSW, Podkomisja Dydaktyczna Instytutu Filozofii UKSW; funkcja pełniona: Sekretarz PDIF

   


  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  1. Zagadnienia dotyczące funkcjonowania poznawczego człowieka w zakresie jego aktywności wzrokowej.
  2. Historia sztuki audiowizualnej (ukończone 4-letnie studium „Historii Filmu” prowadzone pod patronatem Filmoteki Narodowej).
  3. Przedstawianie umysłu i świadomości w filmie oraz wpływ najnowszych technik audio-wizualnych na kreowanie obrazu człowieka. 
  4. Powiązania między osiągnięciami literatury fantastyczno-naukowej a postrzeganiem kluczowych dla człowieka wartości.
fotografia osoby Maria Weker