dr Maria Trzcińska-Król

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości


Kontakt

E-mail: maria[at]aps.edu.pl

Telefon: +48 22 589 36 00 wew. 3406


Główne obszary badawcze

  • media, kompetencje medialne społeczeństwa oraz ich wykorzystywanie w procesach edukacyjnych, współpraca nauczycieli i rodziców, uczeń zdolny i twórczy

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; praca doktorska nt. „Technologia informacji i komunikacji jako narzędzie urzeczywistnienia twórczości gimnazjalistów”. Z Akademią związana od 1994 roku, najpierw jako studentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej specjalności Pedagog Szkolny – Komputerowe Wspomaganie Kształcenie, następnie jako asystent. Obecnie zatrudniona jako adiunkt w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości.

    Dorobek naukowy obejmuje książki współautorskie, artykuły w czasopismach, rozdziały w monografiach zbiorowych, wystąpienia na konferencjach. Współorganizator krajowych i międzynarodowych konferencji naukowo-metodycznych. Prace naukowo-badawcze związane z realizacją projektów badawczych. W ramach współpracy z Forum przedsiębiorczości Polskiej na Litwie „Korona” oraz Fundacją Pomocy Polakom na Wschodzie prowadzenie szkoleń, webinarów, materiałów dydaktycznych i metodycznych dla nauczycieli szkół polskich na Litwie. Publikacja artykułów popularyzatorskich w rubryce Wychowanie Magazynu Kuriera Wileńskiego.

 - ikona sylwetki