dr Małgorzata Paplińska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Tyflopedagogiki


Kontakt

E-mail: mpaplinska[at]aps.edu.pl

Telefon: 22 589-36-00 wew. 3505


Główne obszary badawcze

 • rehabilitacja wzroku dorosłych osób słabowidzących, rehabilitacja niewidomych i słabowidzących seniorów, metodyka nauczania pisma Braille’a, specyfika czytania dotykowego, percepcja dotykowa system punktowy Louisa Braille’a; kompleksowa diagnoza i wsparcie oraz adaptacja otoczenia i materiałów dydaktycznych; kompetencje komunikacyjne i informacyjne adolescentów z niepełnosprawnością wzroku; wykorzystanie edukacyjnych technologii wspomagających w edukacji i komunikacji osób z niepełnosprawnością wzroku

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  doktor nauk humanistycznych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej, praca doktorska z wyróżnieniem;

  magister pedagogiki specjalnej, specjalność Tyflopedagogika, Akademia Pedagogiki Specjalnej;

  studia podyplomowe Wspomaganie Rozwoju Dzieci Niewidomych Słabowidzących, w tym z Niesprawnością Złożoną, Akademia Pedagogiki Specjalnej;

  Najważniejsze publikacje:

  Czarnecka M., Rączy K., Szewczyk J., Paplińska M., Jednoróg K., Marchewka A., Hesselmann G., Knops A., Szwed M. (2023)  Overlapping but separate number representations in the intraparietal sulcus—Probing format- and modality-independence in sighted Braille readers, Cortex, Volume 162, 2023, Pages 65-80, ISSN 0010-9452

  Paplińska M. (2022) Neurodydaktyka dla tyflopedagogiki – zachwyt czy ostrożna inspiracja? Opisowo-krytyczna analiza źródeł. Forum Pedagogiczne, tom 12, nr 1 (199-211). DOI 10.21697/fp.2022.1.13

  Matuszewski J., Kossowski B.,  Bola Ł., Banaszkiewicz A., Paplińska M., Gyger L., Kherif F., Szwed M., Frackowiak R. S., Jednoróg K., Draganski B., Marchewka A. (2021). Brain plasticity dynamics during tactile Braille learning in sighted subjects: Multi-contrast MRI approach. NeuroImage, vol. 227, 1-13, 117613, doi:10.1016/j.neuroimage.2020.117613  

  Rączy, K., Czarnecka, M., Paplińska, M., Hesselmann, G., Knops, A., & Szwed, M. (2020). Tactile to visual number priming in the left intraparietal cortex of sighted Braille readers. Scientific reports, 10(1), 1-11, 17571, doi:10.1038/s41598-020-72431-7

  Paplińska M., Walkiewicz-Krutak M. (red.). (2017). Tyflopedagogika wobec współczesnych potrzeb wspomagania rozwoju, rehabilitacji i aktywizacji społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Siuda-Krzywicka K., Bola Ł., Paplińska M., Sumera E., Jednoróg K., Marchewka A., Śliwińska M., Amedi A., Szwed M. (2016). Massive cortical reorganization in sighted Braille readers. eLife, 2016;5:e10762, 1-26, doi: 10.7554/eLife.10762

  Bola Ł., Siuda-Krzywicka K., Paplińska M., Sumera E., Hańczur P., Szwed M. (2016). Braille in the sighted: Teaching tactile reading to sighted adults. PLOS ONE, nr 11 (5), 1-13, doi:10.1371/journal.pone.0155394

  Paplińska M. (2016). Skróty brajlowskie w tydzień. Program do samodzielnej nauki Polskich Ortograficznych Skrótów Brajlowskich I Stopnia. Warszawa: Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt" (wersja czarnodrukowa i w brajlu).

  Paplińska M. (red.) (2012).  Jak przygotować niewidome dziecko do nauki brajla. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli. Warszawa: Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”.

  Paplińska M. (2009). Nauka brajla w weekend. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli, wykładowców pracujących z niewidomym uczniem i studentem. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.             

  Projekty badawcze:

  Funkcjonalna diagnoza widzenia i jej rola w poznaniu specyfiki funkcjonowania wzrokowego dorosłych osób z AMD  oraz  wsparcie poprzez wykorzystanie pomocy optycznych, nieoptycznych i elektronicznych [2024 – w trakcie realizacji], M. Paplińska – kierownik i główny wykonawca;  BNS 11/24

  Dynamika plastyczności ludzkiego mózgu w procesie uczenia się – badania podłużne z użyciem technik neuroobrazowania. Kierownik dr hab. Artur Marchewka, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN; Paplińska (wykonawca) [2019–w trakcie realizacji]. Projekt badawczy 2018/30/E/HS6/00206 finansowany przez NCN.

  Dotknąć liczby. Mózgowa reprezentacja liczb u osób czytających zarówno liczby arabskie, jak  i liczby w dotykowym alfabecie Braille'a. Kierownik prof. dr hab. Marcin Szwed, Uniwersytet Jagielloński;  Paplińska (wykonawca) [2017– 2020] Projekt badawczy 2016/21/B/HS6/03703 finansowany przez NCN.

  Kompetencje informacyjne młodzieży z niepełnosprawnością wzroku – badania pilotażowe [2017–2018]. M. Paplińska – kierownik i główny wykonawca, BSTP 12/17 – I

  Zmiany plastyczne mózgu towarzyszące nabywaniu drugiego języka – efekty multimodalne i specyficzne dla modalności dr Artur Marchewka, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN; Paplińska (wykonawca) [2015–2018]. Projekt badawczy 2014/14/M/HS6/00918 finansowany przez NCN.  

  Edukacyjne technologie wspomagające dla uczniów niewidomych i słabowidzących –  istota, stan obecny i perspektywy [2015–2016] M. Paplińska – kierownik i główny wykonawca, BSTP 20/15–I.

  Pełnione funkcje:

  Współzałożycielka i Wiceprezeska Fundacji na Rzecz Centrum Edukacyjnego dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących CEDUNIS cedunis.org.pl (2009– obecnie)

  Współtwórczyni i redaktorka portalu Centrum Wiedzy Innowacji Standardów Uniwersytetu Warszawskiego https://cewis.uw.edu.pl/ (2022 – obecnie)

  Doradczyni studentów na kierunku pedagogika specjalna (2014 – obecnie)

  Doradczyni studentów z niepełnosprawnością wzroku (2020 – obecnie)

  Kierownik specjalności Tyflopedagogika, APS (2013–2019)

  Zastępca dyrektora Instytutu Pedagogiki Specjalnej ds. organizacyjnych (2006–2011)

  Metodyk w projekcie „Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła”, realizowanym w ramach POKL, APS (2012–2014)

  Ekspert ds. oceny adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, grafik dotykowych przeznaczonych dla uczniów niewidomych, wykonanych w wersji brajlowskiej (ORE, MEN (2010-2012)

  Kierownik Studiów Podyplomowych z Pedagogiki Specjalnej współfinansowanych ze środków budżetu państwa i EFS w ramach projektu „Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu” (2007–2008)

fotografia osoby Małgorzata Paplińska