dr Magdalena Rowicka

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Psychologii

Jednostka : Zakład Metodologii Badań Psychologicznych


Kontakt

E-mail: mrowicka[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Kariera naukowa

  • doktor nauk humanistycznych, Wydział Psychologii, Universita degli studi di Pavia (2012)
  • magister psychologii, Wydział Psychologii Społecznej, SWSP, Warszawa (2008)

  Zainteresowania naukowe

  Uzależnienia behawioralne (w tym tzn. e-uzależnienia)

  Uzależnienia od substancji

  Najważniejsze publikacje

  1. Rowicka, M. (2018). E-uzależnienia. Teoria, profilaktyka, terapia. Warszawa: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Fundacja Praesterno.
  2. Rowicka, M. (2017). Uzależnienia behawioralne. In D. Danielewicz & J. Rola, D. Danielewicz & J. Rola (Eds.), Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii (pp. 139–150).           
  3. Bronowski, P., Rowicka, M., & Chotkowska, K. (2017). Kluby pacjenta - niedoceniane programy wsparcia. Postępy Psychiatrii I Neurologii, 26(4), 221–235. http://doi.org/10.5114/ppn.2017.71475
  4. Rowicka, M. (2016). Internet addiction treatment. W B. Lelonek-Kuleta & J. Chwaszcz, B. Lelonek-Kuleta & J. Chwaszcz (Red.), Gambling and Internet addictions - epidemiology and treatment (ss. 55–65).
  5. Rowicka, M. (2015). Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia. Fundacja Praesterno

   

  Projekty badawcze

  ATTUNE - Understanding Pathways to Stimulant Use: a mixed-methods examination of the individual, social and cultural factors shaping illicit stimulant use across Europe (2016 – 2019)

  Czynniki osobowościowe, temperamentalne i struktura rezyliencji a wzorce grania w gry komputerowe (BSTP 2018)

  Indywidualne i społeczne czynniki chroniące i czynniki ryzyka a dynamika używania alkoholu u młodych dorosłych. (2019 – 2020)

   

  Pełnione ważne funkcje

  Kierownik Pracowni Metodologii badań

  Kierownik Zakładu Metodologii Badań Psychologicznych

   

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Dobry kryminał

fotografia osoby Magdalena Rowicka