dr Magdalena Gawrych

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Psychologii

Jednostka : Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego


Kontakt

E-mail: mgawrych[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Kariera naukowa

  Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz fizjoterapię na Uniwersytecie Medycznym im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu. Studia doktoranckie realizowała na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego pod kierunkiem prof. dr hab. med. Andrzeja Kiejny.

  Doktorat z medycyny ze specjalności psychologia kliniczna uzyskała z wyróżnieniem na Uniwersyetcie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W latach 2011-2018 była pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (Zakład Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych), w latach 2016-2018 pracowała w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (w tym również jako pełniąca obowiązki kierownika katedry). W latach 2010-2011 współpracowała dydaktycznie z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a w latach 2010-2014 z Wydziałem Psychologii, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu.

  Laureatka wielu stypendium (Rektora UM, Prezydenta Wrocławia, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) oraz konkursów (na najlepsze postery Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, nagroda indywidualna za osiągniecie naukowe Rektora UM). Doświadczenie zdobywała podczas zagranicznych wyjazdów naukowych, dydaktycznych i klinicznych - King’s Collage of London (staż naukowy, 2013), Berlin summer school (2013), Lviv Summer School (2013), Technische Universität Dresden, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus (staż dydaktyczny - 2011, 2012, 2013), Berlin Summer school- Decision making in psychiatry (2011), Psychiatric Summer school (Ulm, 2011), Workshop: women in science (Paris, 2009).

  Posiada uprawnienia specjalistyczne: terapeuty psychoseksualnego (2019), trenerskie (2014), doradcy i psychoterapeuty systemowego (2012), psychologicznych badań kierowców (2010), uprawnienia pedagogiczne (2006).


  Zainteresowania naukowe

  Stygmatyzacja i autostygmatyzacja w chorobach psychicznych, potrzeby osób za zaburzeniami psychicznymi w perspektywie osób chorujących i ich opiekunów, zdrowie i zaburzenia seksualne, czynniki kształtujące zdrowie psychiczne jednostek.

  Najważniejsze publikacje

  Publikacje z ostatnich 5 lat

  • Andrzej Kiejna, Magdalena Gawrych.: Strategie radzenia sobie ze stresem funkcjonujące wśród osób starszych. W: Opieka nad osobami starszymi : przewodnik dla zespołu terapeutycznego ; red. nauk. Mateusz Cybulski, Elżbieta Krajewska-Kułak; Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016; s.93-104
  • Magdalena Gawrych.: Sex coaching a terapia seksuologiczna. Miejsce sex coachingu w obszarze działalności na rzecz zdrowia seksualnego = Sex coaching and sex therapy. Place of sex coaching in the field of activities in support of sexual health. Przegl.Seksuol. 2016 T.12 nr 3(47); s.19-26 (pol.), 27-33 (ang.)
  • Magdalena Gawrych.: Niepłodność czy oczekiwanie na płodność? Terapia systemowa pary - opis przypadku = Infertility or waiting for fertility? Systemic couple therapy - case study. Przegl.Seksuol. 2015 T.11 nr 2(42); s.19-25 (pol.), 26-31 (ang.)
  • Magdalena Gawrych, Błażej Misiak, Andrzej Kiejna.: Patients' and carers' perception of needs in a Polish sample. Int.J.Soc.Psychiatr. 2014 Vol.60 no.2; s.178-184
  • Magdalena Gawrych.: O zdrowiu seksualnym w okresie późnej dorosłości słów kilka. Psychogeriatr.Pol. 2014 T.11 nr 4; s.111-117
  • Andrzej Kiejna, Błażej Misiak, Marta Zagdańska, Jarosław Drapała, Patryk Piotrowski, Dorota Szcześniak, Sylwia Chładzińska-Kiejna, Magdalena Gawrych, Dorota Frydecka.: Money matters: does the reimbursement policy for second-generation antipsychotics influence the number of recorded schizophrenia patients and the burden of stigmatization? Soc.Psychiatry Psychiatr.Epidemiol. 2014 Vol.49 no.4; s.531-539
  • Błażej Misiak, Magdalena Gawrych, Dorota Frydecka, Sylwia Chładzińska-Kiejna, Andrzej Kiejna.: European studies on the prevalence of dementia in the elderly: time for a step towards a methodological consensus. Int.J.Geriatr.Psychiatr. 2013 Vol.28 no.12; s.1211-1221
  • Andrzej Kiejna, Magdalena Gawrych.: Starzenie się jako nieodłączna część życia - aspekty psychologiczne. W: Zdrowe starzenie się: biała księga; red. nauk. Bolesław Samoliński, Filip Raciborski; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., 2013; s.22-24


  Projekty badawcze

  2018-2019 „Świadomość i przekonania seksualne młodych dorosłych w aspekcie ich jakości życia” (UM Wrocław, wykonawca),

  2017„Autostygmatyzacja osób chorujących na zaburzenia psychiczne” (UW, kierownik),

  2012-1014 -„QALY - Polski kontekst w ocenie współczynników ekonomicznych w naukach medycznych” (UM Wrocław, wykonawca)

  2008-2011- grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego NN402269336 „Usługi stacjonarnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej a potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi i obciążenie ich opiekunów”

  2009 - „Rozwój centrum zdrowia psychicznego – potencjalne trudności i rozwiązania eksperckie. Badania metodą Delphi” (UM Wrocław, wykonawca)

  2008-2009 - „Implementacja metody Delphi w badaniach naukowych w ramach psychiatrii środowiskowej” (UM Wocław, wykonawca)

   

  Pełnione ważne funkcje

  • Opiekun praktyk studentów specjalności klinicznej
  • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego
  • Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Członek Rady Naukowej kwartalnika Psychogeriatria Polska

   

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

   

  Pracuję klinicznie z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz zaburzenia seksualne. Realizuję się w pracy z parami, wspierając kobiety oraz szkoląc w obszarze psychologii klinicznej i psychoterapii. Buduje mnie praca z ludźmi i nowe idee. Moje ulubione słowa to: zasoby, potencjał, wyzwania, zmiana. Z zamiłowania florystka, joginka, rowerzystka, orędowniczka work-life balance i budowania zdrowych relacji.

fotografia osoby Magdalena Gawrych