dr Łukasz Zaborek

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Psychologii

Jednostka : Zakład Psychologii Rozwoju i Wychowania


Kontakt

E-mail: lzaborek[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Kariera naukowa

  2016 - stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Związek przekonania o własnej skuteczności z orientacją pozytywną u powodzian: badania podłużne

  2010 - magister psychologii, Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  Zainteresowania naukowe

  • Osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie z traumą i kryzysami psychologicznymi
  • Następstwa psychologiczne wydarzeń traumatycznych i długotrwałego stresu
  • Diagnoza psychologiczna w edukacji
  • Wspieranie rozwoju ucznia i nauczyciela
  • Psycholingwistyka

  Najważniejsze publikacje

  1. Zaborek,Ł.(2018). Kierunki badań nad dwujęzycznością – perspektywa psychologiczna, W: Psychologia Wychowawcza, 56 (14), s. 231-249.
  2. Zaborek Ł. (2014). Znaczenie czynników osobowościowych i środowiskowych w radzeniu sobie z katastrofą: badanie powodzian. Roczniki Psychologiczne 17 (4), 793-818.
  3. Zaborek Ł., Oleś P. (2014). Trauma Powodziowa w narracjach poszkodowanych. W: Mudyń K. (red.) Kryzysy i zaburzenia posttraumatyczne (s. 167-188). Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  4. Zaborek Ł. (2011). Recenzja książek: Badania narracyjne w psychologii, Psychologia małych i wielkich narracji: Roczniki Psychologiczne 2, s. 209-211.

  Projekty badawcze

  2010-2013 Prowadzenie podłużnych badań dotyczących zmian w przekonaniu o własnej skuteczności i orientacji pozytywnej w ramach programu badawczego: Orientacja pozytywna: struktura i funkcje (grantu MNiSW, 4282/B/H03/2011/40)

  Pełnione ważne funkcje

  psycholog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 8 w Warszawie (nauczyciel dyplomowany)

   

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Szachy, gitara elektryczna

fotografia osoby Łukasz Zaborek