dr Łukasz Rąb

Stanowisko: Adiunkt

Instytut: Instytut Filozofii i Socjologii

Jednostka : Katedra Filozofii Moralności i Etyki Globalnej


Kontakt

E-mail: lrab[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • Kapitalizm nadzoru, człowiek i prawa człowieka w cyfrowym panoptykonie, prekaryzacja pracy

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa i zawodowa

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, tytuł pracy: Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako nowa umowa społeczna.

  Autor kilkudziesięciu scenariuszy do słuchowisk radiowych i seriali telewizyjnych.

  Wybrane publikacje

  1. „Perspective of sustainable development in post-pandemic world: surveillance capitalism and hopes”, w: Society Register, vol. 4, nr 2, 2020.
  2. „Contemporary faces of capitalism: from homo oeconomicus to homo ecologicus”, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 140, 2019.
  3. „Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście kapitalizmu nadzoru” w: Etyka biznesu i zrównoważony rozwó Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne Nr 3/2019.
  4. „Immigrants, Precarious Workforce as a Structural Necessity of Modern Global Capitalism” w: Studies in Global Ethics and Global Education/ no 6/2016.
  5. „Problem wolności a idea zrównoważonego rozwoju” w: Transformacje. Pismo interdyscyplinarne, nr 1–2(88–89) 2016 .
  6. „Precariat and Precarious Work as Negative Factors Affectinging Sustainable Development” w: Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i zarządzanie. Zeszyt nr 81

  Działalność organizacyjna w nauce i innych sferach

  Członek Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.
  Członek Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii.

  Członek Dzikie Życie RunTeam - klubu biegowego promującego ochronę przyrody poprzez aktywność fizyczną.

  Zainteresowania pozanaukowe

  Biegi górskie, Gran Fondo, jazz, radio, historia PRL-u.

fotografia osoby Łukasz Rąb