dr Lidia Zabłocka-Żytka

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Psychologii

Jednostka : Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego


Kontakt

E-mail: lzablocka[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Kariera naukowa

  2015 Specjalista psycholog kliniczny; Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego, CEM;
  2009 r. Dyplom doktora nauk humanistycznych w dziedzinie psychologia na Wydziale Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
  2001r. Dyplom magistra w dziedzinie psychologia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

  Zainteresowania naukowe

  • psychologia zdrowia oraz chorych somatycznie
  • promocja zdrowia psychicznego
  • psychoterapia

  Najważniejsze publikacje

  1. Kluczyńska, S., Witkowska, E., Zabłocka-Żytka, L., Czabała, J. Cz., Sokołowska, E. Ocena zdrowia psychicznego studentów w wymiarze pozytywnym i negatywnym. Inwentarz Zdrowia Psychicznego (IZP), w: Psychologia Wychowawcza, vol. 57, nr 15, 2019, ss.79-98, DOI: 10.5604/01.3001.0013.2966
  2. Zabłocka-Żytka, L. (2018). Zapotrzebowanie na wsparcie wśród kobiet po leczeniu chirurgicznym z powodu nowotworu piersi. Jakiego wsparcia i od kogo oczekują pacjentki? w: Psychoonkologia 22 (2):50-62 DOI 10.5114/pson.2018.82620
  3. Sokołowska Ewa, Kluczyńska Sylwia, Zabłocka-Żytka Lidia [i in.]: Program "PsychoŻak" - przykład zastosowania pozytywnych koncepcji zdrowia psychicznego w praktyce, w: Psychiatria Polska, vol. 52, nr 1, 2018, ss. 157-164, DOI:10.12740/PP/76732
  4. Zabłocka-Żytka Lidia: Psychological support as a determinant of Ukrainian immigrant families' adaptation. Theoretical and practical perspective, w: Children and Youth in Varied Socio-Cultural Context. Theory, Research, Praxis / Markowska-Manista Urszula ( red. ), 2018, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ISBN 97883660010093, ss. 239-256
  5. Agnieszka Wawiórko, Zabłocka-Żytka Lidia: Style przywiązania młodych dorosłych- w
   poszukiwaniu korelatów zdrowia psychicznego, w: Psychologia Wychowawcza, vol. 55, nr 13, 2018, ss. 121-130, DOI:10.5604/01.3001.0012.4759
  6. Zabłocka-Żytka Lidia: Promocja zdrowia psychicznego w praktyce psychologa klinicznego, w: Stare dylematy i nowe wyzwania w psychotrerapii / Danielewicz Dorota, Rola Jarosław ( red. ),2017, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, ISBN 978-8364953-89-7, ss. 87-102
  7. Sokołowska, E., Zabłocka-Żytka, L., Kluczyńska S., Wojda- Kornacka J. What mental health promotion do university students need? Polish Journal of Applied Psychology 2016, vol. 14 (3), 53–72, DOI: 10.1515/pjap-2015-0062
  8. Zabłocka-Żytka, L., Sokołowska, E. (red.). (2016). Pomoc psychologiczna chorym somatycznie. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
  9. Tabak, I., Zabłocka-Żytka, L., Czabała, J., Cz. Empowering families with the  experience of mental illness. A presentation of the Polish version of CAMILLE training package. Psychiatria Polska, vol. 50, nr 4, 2016, p. 859-871 , DOI:10.12740/PP/59312
  10. Tabak, I., Zabłocka-Żytka, L., Ryan, P. [i in.]. Needs, expectations and consequences for children growing up in a family where the parent has a mental illness. International Journal of Mental Health Nursing, vol. 25, nr 4, 2016, p. 319-329, DOI:10.1111/inm.12194
  11. Sokołowska, E., Zabłocka-Żytka, L., Kluczyńska S., Wojda- Kornacka J. (2015). Zdrowie psychiczne młodych dorosłych. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
  12. Zabłocka-Żytka, L. (2015). Poradnictwo psychologiczne dla osób chorych somatycznie. W: Cz. Czabała, S. Kluczyńska (red.). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: PWN.
  13. Zabłocka-Żytka, L. (2013). Zrozumieć pacjenta. Stres choroby przewlekłej i sposoby radzenia sobie na przykładzie 
pacjentek z rakiem piersi. W: E. Zasępa (red.). Doświadczenie choroby i niepełnosprawności. Warszawa: Wydawnictwo APS.
  14. Sokołowska E., Zabłocka-Żytka L. (2013). Psychologia rozwojowa dla klinicystów. Pomocne ćwieczenia i interwencje. Warszawa: Fraszka edukacyjna.
  15. Zabłocka-Żytka, L., Hintze, B., Sokołowska, E., Kluczyńska, S. (2011). Ćwiczenia z podstawowych umiejetnosci pomagania. W: B. Weigl, (red.) Psychologia rozwoju i podstawy pomagania. Teoria – ćwiczenia – praktyka (s. 91-162). Warszawa: Wydawnictwo APS.
  16. Zabłocka-Żytka, L. (2010). Rola wsparcia społecznego w zmaganiu się z chorobą nowotworową. W: E. Zasępa (red.) Gdy myślę choroba...Gdy myślę niepełnosprawność...Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich .W teorii i badaniach. Warszawa: Wydawnictwo APS.
  17. Zabłocka-Żytka, L., Szulawski, M., Wojda, J., Czabała, Cz. (2010). Zapobieganie zachowaniom destrukcyjnym i autodestrukcyjnym wśród dzieci młodzieży szkolnej. Wnioski z realizacji międzynarodowego projektu “Child and Adolescent Mental Heath in Enlarged European Union”. W: K. Okulicz-Kozaryn, K. Ostaszewski (red.). Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce, część druga. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
  18. Zabłocka-Żytka, L., Wojda, J., Smulczyk, M., Czabała, Cz. Zdrowie psychiczne gimnazjalistów uczęszczających do „Szkół z klasą”. Badania porównawcze”. Pedagogika Społeczna 3/2009

   

  Projekty badawcze

  2019-2021 kierownik projektu międzynarodowego ERICA – Stopping Child Maltreatment through Pan-European Multiprofessional Training Programme: Early Child Protection Work with Families at Risk realizowanego w partnerstwie z Finlandią, Niemcami, Szkocją, Francją.

  2015-2016 realizacja projektu w ramach badań własnych BSTP 39/15-I pt.: „Konstrukcja narzędzia badawczego do oceny zdrowia psychicznego studentów - kontynuacja badań. Badania walidacyjne.”- główny wykonawca.

  2014-2015 realizacja projektu w ramach badań własnych pt.: BSTP 35/15-I pt “Badania pilotażowe programu promocji zdrowia psychicznego "PsychoŻak" dla studentów szkół wyższych” - kierownik projektu.

  2013-2015 udział w międzynarodowym projekcie badawczym CAMILLE (Empowerment of Children and Adolescents of Mentally Ill Parents through Training of Professionals working with children and adolescents) – głowny wykonawca; http://mailtodawson.wixsite.com/camilleproject

  2013- 2015 realizacja projektu w ramach badań własnych nr BSTP 22/13 – I pt. : „Konstrukcja narzędzia badawczego do oceny zdrowia psychicznego studentów”- kierownik projektu.

  2007-2009 udział w międzynarodowym projekcie badawczym CAMHEE (Child and Adolescent Mental Health in Enlarged European Union; Development of effective policies and practices), którego jednym z celów jest weryfikacja, analiza i wdrażane programów promocji zdrowia psychicznego- wykonawca.

  2006 -2009 realizacja projektu w ramach badań własnych „ Radzenie sobie ze stresem a zapotrzebowanie na wsparcie społeczne kobiet po mastektomii”- kierownik projektu

  Współpraca międzynarodowa

  ENTER- European Network on Training, Evaluation and Research In Mental Health – udział w przygotowywaniu oraz realizacji międzynarodowych programów badawczych oraz aplikacyjnych w obszarze zdrowia psychicznego http://mailtodawson.wixsite.com/entermentalhealthnet

  Pełnione ważne funkcje

  Członek Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych w kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2020;

  Kierownik Akademickiej Poradni Psychologicznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; od 2014 roku. http://www.aps.edu.pl/studenci/wsparcie-dla-studentów/poradnia-psychologiczna/

  Opiekun praktyk IV roku psychologii, specjalność: Kliniczna; od 2014r.

  Członek Steering Group ENTER Mental Health; od 2016r.

  Zainteresowania pozanaukowe

  Popularyzacja wiedzy z zakresu zaburzeń psychicznych, poradnictwa psychologicznego oraz promocji zdrowia psychicznego m.in. wśród studentów, osób z doświadczeniem choroby psychicznej, chorych somatycznie.

  Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla dorosłych;

  Organizacja i prowadzenie warsztatów oraz wsparcia dla osób przewlekle chorych somatycznie i ich rodzin m.in. współpraca ze Stowarzyszeniem „3majmy się razem”;  http://3majmysierazem.pl

   

  www.researchgate.net/profile/Lidia_Zablocka-Zytka

fotografia osoby Lidia Zabłocka-Żytka