mgr Klaudia Majewska-Bielska

Stanowisko: asystent

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej


Kontakt

E-mail: kmajewska[at]aps.edu.pl

Telefon: 22 589-36-00 wew. 3530


Główne obszary badawcze

 • dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną, self-adwokatura, samorzecznictwo, rehabilitacja społeczna i zawodowa, bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną - Kręgi Wsparcia, podmiotowość, autonomia, samostanowienie osób z niepełnosprawnością intelektualną

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  2018 – magisterium w zakresie Pedagogiki Specjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

   

  Najważniejsze publikacje:

  Majewska, K. (2020). Samodzielne przemieszczanie się self−adwokata. W:  B. E. Abramowska,  K. Makowiecka (red.), Scenariusze zajęć dla self-adwokatów. Cz. 3. Poradnik metodyczny dla profesjonalistów,  (s. 109-122). Warszawa: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

  Majewska, K. (2020). Self−adwokat w mieszkaniu. W: B. E. Abramowska,  K. Makowiecka (red.), Scenariusze zajęć dla self-adwokatów. Cz. 3. Poradnik metodyczny dla profesjonalistów, (s. 85-95). Warszawa: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

  Majewska, K. (2020). Wyznaczniki kształtowania się tożsamości psychospołecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. W: G. Całek, J. Niedbalski, D. Żuchowska-Skiba ( red.). Jak badać zjawisko niepełnosprawności. Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością (s. 275-292). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

  Majewska, K. (2019). Mieszkalnictwo wspomagane w opinii dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie Mieszkania Wspomaganego im. Teresy Dłuskiej w Warszawie. Niepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania, 1(30), 92-112.

   

  Projekty badawcze:

  2019-2020 Determinanty kształtowania się tożsamości psychospołecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście określania siebie jako self-adwokatki/ self-adwokata

  Pełnione funkcje:

  Od 2021 Opiekunka naukowa Koła Naukowego Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną IDEM

  Od 2020 Opiekunka naukowa Studenckiego Biura Wolontariatu

  Od 2019 Członkini Zarządu Fundacji im. Marii Grzegorzewskiej

  Od 2018 - 2021 Specjalistka ds. testowania Modelu „Bezpieczna przyszłość osób z NI” w Zarządzie Głównym Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

  Od 2017 Terapeutka w Mieszkaniu Wspomaganym im. Teresy Dłuskiej

  2016-2018 Członkini Rady Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

  2016-2018 Członkini Rady Bibliotecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

  2016-2018 Przewodnicząca Komisji ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Samorząd Studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

  2014-2016 Prezeska Koła Naukowego Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „IDEM”

fotografia osoby Klaudia Majewska-Bielska