dr Katarzyna Smolińska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Kontakt

E-mail: ksmolinska[at]aps.edu.pl

Telefon: 225893518


Główne obszary badawcze

 • kompetencje komunikacyjne dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w szczególności z autyzmem i zespołem Aspergera

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  Praca doktorska, temat: Determinanty osiągnięć edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, promotor: dr hab., prof. APS Joanna Głodkowska, recenzenci: dr hab., prof. APS Andrzej Giryński, dr hab., prof. UŚ Zenon Gajdzica, obrona: 4 czerwca 2014r.

   

  Najważniejsze publikacje:

  Smolińska, K., Konieczna, I., Młynarczyk E. (2018). Pewny Start Zajęcia rewalidacyjne: Wypowiedzi ustne i pisemne. Warszawa: PWN.

  Smolińska, K., Konieczna, I. (2018). Pewny Start Zajęcia rewalidacyjne: Funkcjonowanie społeczne. Warszawa: PWN.

  Smolińska, K., Konieczna, I. (2018). Kompetencje komunikacyjne uczniów z zespołem Aspergera – w poszukiwaniu wzajemności i współpracy. W: J. Spętana, D. Krzysztofiak, P. Frąckowiak (red.) Wsparcie wobec problemów społecznych w wybranych obszarach egzystencji. Kraków: Impuls s.155- 166.

   

  Projekty badawcze:

  Inclusion education using Animation and Multimedia – projekt realizowany w ramach Erasmus + action: IPI-SOC-IN- Social inclusion in the fields of education, training and youth – wykonanwca.

  Kwestionariusz do funkcjonalnej oceny kompetencji komunikacyjnych uczniów z zespołem Aspergera – psychometryczna ocena narzędzia – kierownik.

  Model kompetencji komunikacyjnych osób z zespołem Aspergera nr BSTP/ 8 / 15 - I – wykonawca.

  Model wspierania dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w sytuacji edukacyjnej nr BSTP/ 4 / 15 - I – wykonawca.

  Innovation Laboratories in the development of competences of special pedagogy teachers and people with special educational needs (i-Lab3) 2014-1-PL01-KA202-003428; źródło finansowania: Erazmus plus program akcja K2; zakres zadań: Współautor narzędzia badawczego i współwykonawca badań.

  Pełnione funkcje:

  Członek komitetu redakcyjnego „Szkoła Specjalna” od lutego 2009 do XI 2015.

   

 - ikona sylwetki