dr Katarzyna Łukaszewska

Stanowisko: Adiunkt

Instytut: Instytut Filozofii i Socjologii

Jednostka : Katedra Filozofii Moralności i Etyki Globalnej


Kontakt

E-mail: klukaszewska[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • Aksjologia, filozofia wartości. Etyka zawodowa Filozofia i aksjologia sportu

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  doktorat: UMK Toruń, Temat: Koncepcja współczesnego ascety w świetle aksjologii. Promotor: prof. Włodzimierz Tyburski. Recenzenci: prof. dr hab. Józef Lipiec i dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. UMK.

  magisterium: UMK Toruń, Temat: Asceza i wyrzeczenie jako afirmatywne elementy etyki umiaru. Promotor: prof. Włodzimierz Tyburski.

  Najważniejsze publikacje

  • Aspekty filozoficzno-prozatorskie, Wydawnictwo ASPEKTSPRESS, nr 17-23 /2007, W sprawie etyki...codzienności, 272-274.
  • Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie, Wydawnictwo ASPEKTSPRESS, nr (24-27)/(28-32), zbiór: 2007 –2009, Dobro rośnie powoli czyli zasada maksymalizacji dobra według Henryka Elzenberga, 177-181.
  • Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie, Wydawnictwo ASPEKTSPRESS, nr (33-36)/(37-40), styczeń 2010-grudzień 2011, Chcieć mniej, czyli współczesny asceta w świecie konsumpcji, str. 37-42 oraz Zdążyć po swojemu- dystans własny a wymóg pośpiechu, 226-229.
  • Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie, Wydawnictwo ASPEKTSPRESS, nr (41-43)/(44-47), styczeń 2012-wrzesień 2013, W drodze do doskonałości, czyli perfekcjonista moralny w świecie współczesnym, str. 65-69 oraz Człowiek – Natura –Mądrość. Współczesny sposób życia w humanistycznej wizji świata, str. 221-228.
  • Szkice Humanistyczne, tom X, nr 1 (vol. 21) 2010, kwartalnik naukowy Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Wydawnictwo OSW Olsztyn, Wartość czyni sens – czyli co może filozofia? Filozofia jako źródło zbawienia – inspiracje myślą Henryka Elzenberga, 29-43.
  • Paedagogia Christiana, 2/28 (2011), Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń, Postawa ascetyczna a myślenie ekologiczne, 231-239.
  • Odpowiedzialność globalna i edukacja globalna. Wymiary teorii i praktyki, naukowa H. Ciążela, W. Tyburski, Wydawnictwo APS Warszawa 2012, Świadomość ekologiczna jako element współczesnych umiejętności ascetycznych, str. 225-233.
  • Studies in Global Ethics and Global Education, nr 3 - January - June 2015, red. Naukowa H. Ciążela, Czeladnictwo aksjologiczne, czyli współczesny pedagog jako przewodnik po etyce stosowanej, sgege.aps.edu.pl.
  • Studia Ecologiae et Bioethicae, TOM 17 Nr 1 (2019), Preskryptywny charakter internalizacji aksjologicznej jako podstawa stosunku człowieka do lasu jako ekowartości, s. 19-25.
  • Zbliżający dystans – sztuka bycia z ludźmi poprzez pracę nad sobą na podstawie eckhartowskiego zjawiska odosobnienia, w: W poszukiwaniu sensu istnienia. Od transgresji ku transcendencji?, red. A. Ciążela, S. Jaronowska, Wydawnictwo APS, Warszawa 2019. 
  • Studia Ecologiae et Bioethicae, TOM 17 NR 4 (2019), Mądrość jako (z)dewaluowana wartość rozwoju zrównoważonego, s. 37-44
  • Studia Ecologiae et Bioethicae, TOM 18 NR 2 (2020), Nieodzowna utopia wartości. Aksjologiczne znaczenie myślenia utopijnego, s. 7-15.

  Pełnione ważne funkcje

  Członek redakcji Studies in Global Ethics and Global Education.

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  • Sport, podróże, zdrowy styl życia, aktywny wypoczynek.
  • Rękodzielnicza renowacja przedmiotów do wtórnego wykorzystania

   

fotografia osoby Katarzyna Łukaszewska