dr Karolina Ziembowicz

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Psychologii

Jednostka : Zakład Psychologii Społecznej


Kontakt

E-mail: kziembowicz[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Kariera naukowa

  2018 do teraz – adiunkt na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Zakład Psychologii Społecznej w Instytucie Psychologii

  2016 – zdobycie tytułu doktor na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

  2006 do 2018 – asystent naukowy w Instytucie Studiów Społecznych im. Roberta B. Zajonca


  Zainteresowania naukowe

  Dynamika interakcji w grupie, wzorce zabieranie głosu, zjawiska emergencji społecznej, wpływ nowych technologii na zachowanie człowieka i zjawiska grupowe


  Najważniejsze publikacje

  1. Raczaszek-Leonardi, J., Krzesicka, J., Klamann, N., Ziembowicz, K., Denkiewicz, M., Kukiełka, M., & Zubek, J. (2019). Cultural artifacts transform embodied practice: how a sommelier card shapes the behavior of dyads engaged in wine tasting. Frontiers in Psychology, 10, 2671.
  2. Ziembowicz, K., & Nowak, A. (2018). Prosody of Text Communication? How to Induce Synchronization and Coherence in Chat Conversations. International Journal of Human–Computer Interaction, 1-10.
  3. Ziembowicz, K. (2017). Modele umysłowe – ich diagnoza i rola w nabywaniu wiedzy. Przegląd Psychologiczny.
  4. Lisiecka, K., Rychwalska, A., Samson, K., Łucznik, K., Ziembowicz, M., Szostek, A., & Nowak, A. (2016). Medium Moderates the Message. How Users Adjust Their Communication Trajectories to Different Media in Collaborative Task Solving. PloS one11(6), e0157827.
  5. Nowak, A., Ziembowicz, K., Zabłocka-Bursa, A. & Bartkowski, W., (2015). Wpływ społeczny z perspektywy obiektu wpływu: teoria i modele symulacyjne. Psychologia Społeczna, 3 (34), 296-309.
  6. Lisiecka, K. (2013). Group as a unit of analysis. In: Nowak, A., Winkowska-Nowak, K., Bree, D. Complex Human Dynamics (pp. 209-225). Springer Berlin Heidelberg.
  7. Nowak, A., Samson, K., Lisiecka, K., & Ziembowicz, M. (2011). Lovely weather, isn’t it? On the social dynamics of quality judgment.  Mind and Society. A Journal of Cognitive and Epistemological Studies and Social Sciences10(2), 193-201.

   

  Projekty badawcze

  Granty zdobyte

  Grant NCN Sonata: „Emergentne wzorce koordynacji - relacja pomiędzy strukturą zabierania głosu a znaczeniem komunikacji w interakcji grupowej”, kierownik Karolina Ziembowicz

  Grant NCN Preludium: „Dynamika interakcji w zespołach zadaniowych komunikujących się za pośrednictwem synchronicznych mediów komputerowych” (kier. Karolina Lisiecka)

   Udział w grantach

  Granty polskie (fundowane przez NCN):

  „Regulacyjna teoria wpływu społecznego” (kier. prof. Andrzej Nowak)

  „Synchronizacja w grupach społecznych” (kier. prof. Andrzej Nowak)

  Granty europejskie:

  „Common Complex Collective Phenomena in Statistical Mechanics, Society, Economics, and Biology” (CO3)

  ICTeCollectve Harnessing ICT-enabled Collective Social Behavior;

  Emergence by Design (MD)

  „General Integration of the Applications of Complexity in Science” (GIACS)  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Podróże, nurkowanie, ekologia, sztuka.

fotografia osoby Karolina Ziembowicz