dr Karolina Nowak-Stańczyk

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Psychologii


Kontakt

E-mail: knowak[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Kariera naukowa

  2013 Doktor nauk biologicznych w zakresie biologii – neurofizjologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im Marcelego Nenckiego PAN

  2002-2007: praca licencjacka i magisterska w Zakładzie Fizjologii Zwierząt, na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

  Zainteresowania naukowe

  • neurobiologiczne podłoże schizofrenii
  • elektrofizjologiczne korelaty zachowań i procesów psychicznych

  Najważniejsze publikacje

  Nowak K, Meyza K, Nikolaev E, Kasicki S and Hunt MJ. (2012) Local blockade of NMDA receptors in the rodent prefrontal cortex increases c-Fos expression in multiple subcortical regions. Acta Neurobiol Exp (Wars). 2012;72(3): 207-18

  Skwarlo-Sonta K, Nowak K, Joachimiak E, Podobas E, Majewski P: Season-related postmebryonic development of the melatonin biosynthesis circadian rhythm in chicken, Ed. C. Haldar & P. Basu, Treatis on photophysiology. Imagination Editor & Printers, Varanasi U.P. India, 2011, pp. 153 – 166

  Nowak K,Majewski P,Waloch M, Skwarło-Sońta K. (2006) Season-related post-embryonic changes in the diurnal rhythm of AA-NAT activity in the chicken pineal gland. Folia Univ. Agric. Stetin. 2006, Zootechnica 250 (48): 17-23

  Projekty badawcze

  2011 – 2013: Grant promotorski  MNiSW „Wpływ lokalnie podawanego antagonisty receptora NMDA na aktywność elektryczną jądra półleżącego w mózgu szczura”; kierownik

  2008 – 2011: Grant MNiSW  „Mechanizmy generacji nietypowej czynności oscylacyjnej wywołanej antagonistami receptora NMDA u szczura”; wykonawca

  Pełnione ważne funkcje

  Członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego i Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  piłka nożna, literatura fantastyczna

 - ikona sylwetki