dr Kamila Dobrenko

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Psychologii

Jednostka : Zakład Psychologii Osobowości


Kontakt

E-mail: kdobrenko[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Kariera naukowa

  Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, tytuł rozprawy „Uwarunkowania wglądów podmiotu w znaczenie nieświadomie przetwarzanych informacji słownych.”

  Tytuł magistra w zakresie psychologii, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.


  Zainteresowania naukowe

  Struktura nieświadomego przetwarzania informacji słownych w kontekście integracyjnych teorii osobowości uwzględniających jej różne aspekty m.in. poznawczy i emocjonalny.

  Wydajność wykorzystywania nieświadomie przetwarzanych informacji płynących ze środowiska zewnętrznego i z wnętrza (również w odniesieniu do wcześniejszych doświadczeń osoby).

  Determinanty wspomnianej wydajności, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości osobowościowych. Konstrukt ten może być łączony z pojęciem intuicji (rozumianej jako efekt nieświadomego myślenia).

  Ponadto motywacje wzrostowe (m.in. samorealizacja) oraz dobrostan psychiczny jego źródła i możliwości modyfikacji (podwyższanie poziomu dobrostanu poprzez oddziaływania treningowe).

  Psychoterapia (głównie jej aspekty praktyczne) ze szczególnym uwzględnieniem Gestaltu i terapii Ericksonowskiej. Praktycznie jestem również psychoterapeutką  integracyjną (certyfikat  ukończenia szkoły psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej ‘Intra’).

  Najważniejsze publikacje

  • Szymańska, A., Dobrenko, K. (2017). How parents cope with stress in difficult parenting situations: a structural equation modeling approach, PeerJ; str. 1-27; DOI: 10,7717/peerj.3384 (35 punktów MNiSW, IF 2,18)         
  • Szymańska, A., Grzesiuk, L., Suszek, H., Dobrenko, K., Rutkowska, M., Krawczyk, K. (2017). Research on Polish psychotherapists - what types of patients they work
   with and methods of psychotherapy they use. Psychiatria Polska; 76:1-21
   (tekst w dwóch wersjach językowych). (15 punktów MNiSW, IF 0,884) 
  • Szymańska, A., Dobrenko, K., Grzesiuk, L. (2017). Characteristics of the patient, his/her experience in psychotherapy and the psychotherapy’s effectiveness: a structural approach. Psychiatria Polska (tekst w dwóch wersjach językowych). (15 punktów MNiSW, IF 0,884)
  • Szymańska, A., Dobrenko, K., Grzesiuk, L. (2016). Patient Characteristics, Patient
   Experience From Psychotherapy, and Psychotherapy Effectiveness. Roczniki Psychologiczne, 3, 2016, 605-625 (tekst w dwóch wersjach językowych).
   (12 punktów MNiSW)
  • Dobrenko, K., Miałkowska-Kozaryna M., Tyrna, A. (2015). Adolescencja. W: H. Grzegołowska-Klarkowska (red.). Psychoanalityczne teorie rozwoju – niezbędnik. (str. 214-223). Warszawa: Wydawnictwo APS.
  • Jarymowicz, M., Dobrenko, K., Michalak, N. (2013). Złożoność standardów Ja  a efektywność rozpoznawania treści utajonych słów o różnych komponentach afektywnych. Psychologia społeczna tom 8, 4 (27), str. 448-458. (6 punktów
   MNiSW).
  • Smulczyk, M., Dobrenko, K., Żółtak, T. (2013). Poziom lęku egzaminacyjnego oraz nadziei na sukces a umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Kwartalnik
   Pedagogiczny nr 3 (229) 2013, str. 87-109. (10 punktów MNiSW) .
  • Dobrenko, K. (2013). Adolescencja i młoda dorosłość jako czas przejmowania inicjatywy za własny rozwój. Metody wspierania młodych ludzi w dokonywaniu
   życiowych wyborów. W: Sokołowska, E. (red.). Psychologia kształcenia
   i wspierania rozwoju, str. 146-166.
  • Dobrenko, K. Jarymowicz, M. (2011). Rozpoznawanie eksponowanych podprogowo słów o negatywnych bądź pozytywnych konotacjach. Psychologia Etologia Genetyka, 23, 29-44. (5 punktów MNiSW)
  • Dobrenko, K. (2007). Od czego zależy wykorzystywanie subtelnych informacji
   płynących ze środowiska? – czyli poszukiwania dyspozycyjnych uwarunkowań dekodowania utajonych słów. Rocznik Kognitywistyczny tom I str.25 – 35. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Dobrenko, K., Sosnowska, J., Witkowski, M., Hankiewicz, M., Kołodziejczyk, M.,
   Komorowska, J. i Tomaszewska, E. (2006) Konstrukcja i walidacja Kwestionariusza do Badania Poziom Samorealizacji (KBPS). Psychologia Edukacja i Społeczeństwo tom 3, nr 3, str. 245 – 262.
  • Jarymowicz, M. i Dobrenko, K. (2006). Czy można rozpoznawać sens słowa eksponowanego podprogowo? Z badań nad związkami dekodowania sensorycznego, afektywnego i semantycznego utajonych słów. W: R. K. Ohme (red.). Tajemnice Nieuświadamianego afektu. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

   

  Projekty badawcze

  „Poziom wymiarów mądrości według M. Ardelt a wydajność nieświadomego przetwarzania informacji słownych o genezie automatycznej lub refleksyjnej - pilotaż” Projekt finansowany ze środków na badania APS (2018-2019). Kierownik projektu

   „Stopień złożoności standardów JA a efektywność wykorzystywania nieświadomie przetwarzanych bodźców (informacji) słownych o genezie automatycznej lub refleksyjnej.” Projekt finansowany ze środków na badania APS (2015-2016). Kierownik projektu.

  „Efektywność wykorzystywania nieświadomie przetwarzanych bodźców słownych, jej zależność od treningu pola świadomości oraz jej wpływ na dobrostan psychiczny.” Projekt finansowany ze środków na badania APS (2012/2013). Kierownik projektu.

  „Cechy pacjenta a przebieg psychoterapii.” Projekt finansowany ze środków na badania statutowe Wydziału Psychologii UW (2012/2013 nr164633). Główny wykonawca

  „Uwarunkowania efektywnego funkcjonowania, w kontekście rozwoju osobowości i jakości życia. Pilotaż” Projekt finansowany ze środków na badania APS (2012). Projekt realizowany przez zespół InterLabOs w składzie: dr Kamila Dobrenko, dr Paweł Boguszewski,  dr Anna Batory, dr Dominika Wiśniewska, mgr Michał Szulawski. Kierownik projektu.

  „Różnice międzyosobowe w zakresie efektywności wykorzystywania nieświadomie przetwarzanych bodźców słownych. Pilotaż dotyczący determinantów temperamentalnych i w zakresie inteligencji płynnej.” Projekt finansowany ze środków na badania APS (2011/2012). Kierownik projektu.

   „Osobowościowe uwarunkowania rozpoznawania utajonych informacji słownych” – grant promotorski Profesor Marii Jarymowicz finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego NN106074435 (2008-2010). Główny wykonawca.

  Pełnione ważne funkcje

  Członkostwo w European Association of Social Psychology (EASP) (od 2007 do dziś) od stycznia 2011 status Full Member w EASP.

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Poza czytaniem książek stricte naukowych lubię czytać książki popularnonaukowe dotyczące innych obszarów psychologii niż te, którymi sama się zajmuję naukowo oraz innych dziedzin nauki np. biologii, filozofii, historii, fizyki.

  Najczęściej odpoczywam aktywnie m.in. rutynowo w fitness club’ie; urlopowo spacerując w dobrym towarzystwie po polskich górach; od niedawna też trochę żeglując. Chętnie poznaję miejsca, w których mnie jeszcze nie było.

   

  https://www.researchgate.net/profile/Kamila_Dobrenko
  https://scholar.google.com/citations?user=nIBOoIwAAAAJ&hl=pl&oi=ao

fotografia osoby Kamila Dobrenko