dr Justyna Skolimowska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Psychologii


Kontakt

E-mail: jskolimowska[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Kariera naukowa

  2011, doktorat nauk biologicznych w zakresie biologii – neuropsychologia, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

  2005, magister psychologii, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Instytut Psychologii

   

  Zainteresowania naukowe

  procesy poznawcze, neuropsychologia, uczenie się i pamięć, procesy starzenia się, choroby neurodegeneracyjne, zaburzenia pamięci, metody neuroobrazowania, neurorehabilitacja

   

  Najważniejsze publikacje

  1. Szeląg E., Skolimowska J. (2012). Cognitive function in elderly can be ameliorated by training in temporal information processing. Restorative Neurology and Neuroscience, 30; 419-434.
  2. Skolimowska J., Węsierska M., Lewandowska M., Szymaszek A., Szeląg E. (2011). Divergent effects of age on performance in spatial associative learning and real idiothetic memory in humans. Behavioural Brain Research, 218(1), 87-93.
  3. Szeląg E., Szymaszek A., Mędygrał J., Dreszer J., Lewandowska M., Bednarek D., Trzęsowska-Greszta E., Osiński G. (2010). Czy zegar mózgowy zawsze tyka w jednakowym rytmie: rola różnic indywidualnych w przeżywaniu czasu. W: Sędek G., Bedyńska S. (Red.) Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu. PWN, Warszawa, 331-364.
  4. Szeląg, E., Dreszer, J., Lewandowska, M., Mędygrał, J., Osiński, G.,  Szymaszek, A. (2010).Time and cognition from the aging brain perspective: Individual differences. W: Maruszewski T., Eysenck M.W., Fajkowska M. (Red.) Personality from biological, cognitive and social perspectives. Eliot Werner Publications INC, Nowy Jork, 87-114.

   

 - ikona sylwetki