dr Justyna Melonowska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Filozofii i Socjologii

Jednostka : Zakład Podstaw Filozofii i Filozofii Społecznej


Kontakt

E-mail: jmelonowska[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Kariera naukowa

  1995/6 – 2000/1 - studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra psychologii.

  1999-2000 - studia językowe i kulturoznawcze w Paryżu. Uzyskane dyplomy (wybrane): Diplôme de Hautes Études Françaises; Diplôme Approfondi en Langue Française.

  2004-2008 – studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

  2010 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

  od 2011 – adiunkt w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

   

  Zainteresowania naukowe

  Psychologia: psychologia rodziny, psychologia wychowawcza, psychologia historyczna, historia psychologii ( w tym filozoficzne aspekty psychologii). Typologie relacji międzyludzkich (aspekty psycho- i filozoficzne).

  Filozofia: filozofia Boga, filozofia religii, filozofia osoby, filozofia miłości. Cywilizacja Zachodu w XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem cywilizacyjnego znaczenia uniwersytetów (od Średniowiecza).  Problem ideologii i neoideologii.

  Religioznawstwo: problemy ortodoksji, fundamentalizmu, przywództwa religijnego.

  Najważniejsze publikacje

  Monografie:

  Osob(n)a. Kobieta a personalizm Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Doktryna i rewizja, Difin, Warszawa 2016.

  Ordo amoris, amor ordinis. Emancypacja w konserwatyzmie, wyd. APS, Warszawa 2018.

  Pisma machabejskie. (Wyd. Kronos. W druku).

  Pisma jakubowe. (Wyd. Kronos. W przygotowaniu).

   Redakcja naukowa monografii:

  Friendship with the Other. Religions, Relations, Attitudes. Feundschaft mit der/dem Anderen. Religionen – Beziehungen – Einstellungen, red. E. Adamiak, M. Chrząstowska, M. Grzywacz, J. Melonowska, S. Sobkowiak, Gniezno European Studies, vol. 21, wyd. PTPN – IKE UAM, Poznań – Gniezno 2016.

  Pytanie o przyszłość chrześcijaństwa, red. J. Melonowska, R. Piekarski (wyd. UAM, w druku).

   Wybrane artykuły:

  W czasopismach:

  Melonowska, J. (2014). Status refleksji teoretycznej i metod jakościowych w psychologii a jej funkcja społeczna. Czasopismo Psychologiczne, tom 20, nr 1, s. 31-38.

  Hafford-Letchfield, T., Cocker, C., Ryan P., Melonowska, J. (2016). Rights through Alliances: Findings from a European Project Tackling Homophobic and Transphobic Bullying in Schools through the Engagement of Families and Young People. British Journal of Social Work. 46. 10.1093/bjsw/bcw104.

  Zajenkowska, A., Jasielska D., Melonowska, J. (2017). Stress and Sensitivity to Frustration Predicting Depression among Young Adults in Poland and Korea - Psychological and Philosophical Explanations. Current Psychology. 10.1007/s12144-017-9654-0.

  Melonowska, J.  (2017). Woman and the Personalism of Karol Wojtyła – John Paul II: Doctrine and Revision. The Interlocutor. Journal of the Warsaw School of the History of Ideas, vol. 1, The Presence of Ideologies, pp. 87-110. 

  Melonowska, J. (2019). Tradycja greckiej pajdei w kontekście współczesnego sporu o aksjocentryzm i pajdocentryzm w wychowaniu, Psychologia Wychowawcza  16/2019. W druku.

   W monografiach zbiorowych:

  Melonowska, J. (2013). Znaczenie problematyki emancypacyjnej w wychowaniu i rozwoju. W: E. Sokołowska (red.) Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, s. 96-116. Warszawa: wyd. APS.

  Melonowska, J. (2013). Poznanie, namiętność i czyn w świetle i cieniu religii. W: A. Drabarek, Z. Król (red.) Efekt Lucyfera w perspektywie naukowej. Jak nauka może uczestniczyć w odpowiedzi na pytanie: Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?,  s. 192-212. Warszawa: wyd. AON.

  Melonowska, J. (2016). Soi-même comme une autre? On woman’s being the other person and her friendship with the “doubly other”: herself. W: Friendship with the Other. Religions, relations, attitudes. Feundschaft mit der/dem Anderen. Religionen – Beziehungen – Einstellungen, red. E. Adamiak, M. Chrząstowska, M. Grzywacz, J. Melonowska, S. Sobkowiak,  s. 209-229. Gniezno European Studies, vol. 21, Poznań – Gniezno, wyd. PTPN – IKE UAM.

  Melonowska, J. (2016). Drogi polskiego katolickiego resentymentu. W: A. Zajenkowska (red.), Polska na kozetce. Siła obywatelskiej refleksyjności, s. 241-268. Sopot: wyd. Smak słowa.

  Melonowska, J. (2018). Wstyd jako umiejętność. W: A. Łebkowska, Ł. Wróblewski, K. Muca (red.), W kulturze wstydu? Wstyd i jego reprezentacje w tekstach kultury, s. 73-88. Kraków: wyd. UJ.

  Melonowska, J. (2019). Trudna obecność, czyli kobiety w teologii katolickiej i badaniach Kościoła katolickiego. W: M. Malinowska (red.)Kobieta – wiedza, nauka, uniwersytety. Europa i świat, s. 26-36. Warszawa: wyd. Elipsa.  

  Melonowska, J. (w druku). Warunki zachowania i odnowy katolicyzmu na Zachodzie w świetle założeń krytycznej filozofii historii Henri-Irénée Marrou. W: J. Melonowska, R. Piekarski. (red.), Pytanie o przyszłość chrześcijaństwa. W druku.

  Złożone w 2019 roku:

  On the Possibility and Frames of a Philosophy of Maternity.

  John Paul II’s Theology of Feminity as Making of a “New Orthodoxy”. Study in Polish reception.

  Religia i refutacja. Inspiracje Arendtiańskie. 

   

  Projekty badawcze

  2013 - 2016 – międzynarodowy projekt RAINBOW HAS Rights through Alliances: Innovating and Networking Both within Homes and Schools, finansowany z grantu Komisji Europejskiej JUST/2012/FRAC/AG/2652). Koordynatorka sekcji polskiej.

   

  Pełnione ważne funkcje

  2013 - 2018, członkini Rady Naukowej „Psychologii Wychowawczej”.

  Od 2010 członkini European Society of Women in Theological Research.

  2019 - przewodnicząca Komisji Konkursowej Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie w konkursie o Nagrodę Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą nauczaniu tego papieża.

  Moje ważne funkcje, to przede wszystkim: żona, matka, nauczycielka, przyjaciółka, powierniczka, opiekunka. 

   

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Popularyzacja i krzewienie idei i formy debaty uniwersyteckiej poprzez udział w dyskusjach publicznych, zwłaszcza w międzyśrodowiskowych debatach panelowych oraz w audycjach w różnych mediach. Praca na rzecz powinności i wolności obywatelskich.

  Literatura piękna (Undset, Mauriac, Eliot, Myśliwski i in.), w tym publikowane listy pisarzy do swych matek oraz wiersze pisane przez poetów i poetki dla współmałżonków.

  Ogrodnictwo (zwłaszcza białe ogrody).

  Haft płaski.

fotografia osoby Justyna Melonowska