mgr Julia Serwa

Stanowisko: asystent

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Katedra Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością


Kontakt

E-mail: jserwa[at]aps.edu.pl

Telefon: 225893521


Główne obszary badawcze

 • metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC); komunikacja alternatywna i wspomagająca w procesie terapeutycznym młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością; sprzężona niepełnosprawność w ujęciu terapeutycznym; zaburzenia komunikacji językowej u osób w spektrum autyzmu;

Biogram

 • Kariera naukowa:

  2020, Akademia Pedagogiki Specjalnej, licencjat z pedagogiki specjalnej, specjalność edukacja
  i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukacja wczesnoszkolna „Zjawisko stymulacji wśród dzieci i młodzieży z autyzmem”;

  2022, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Magister z  pedagogiki specjalnej, specjalność edukacja
  i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem „Komunikacja alternatywna
  i wspomagająca w terapii młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną”;

  Projekty badawcze:

  Realizacja projektu „KOŃ NA BIEGUNACH”- Wsparcie osób niepełnosprawnych
  i zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin z terenu dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 2020r. Udział czynny – prowadzenie zajęć grupowych w charakterze pedagoga specjalnego.

   

fotografia osoby Julia Serwa