prof. dr hab. Józefa Bałachowicz

Stanowisko: profesor

Instytut: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Jednostka : Katedra Wczesnej Edukacji


Kontakt

E-mail: baljola[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • pedagogika wczesnoszkolna, przedszkolna i pedeutologia

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Główne nurty zainteresowań badawczych: pedagogika wczesnoszkolna, przedszkolna i pedeutologia. Szczególnie problematyka: konstruktywistyczne podstawy edukacji dziecka – modele wsparcia dziecięcego uczenia się, rozumienia świata i konstruowania kompetencji; pedagogiczne ramy konstruowania podmiotowości dziecka; teoria i praktyka kształcenia nauczycieli, kompetencje nauczycieli wczesnej edukacji; pedagogika wczesnoszkolna - teoria i praktyka edukacji –kierunki przemian.

fotografia osoby Józefa Bałachowicz