dr Joanna Rostkowska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej


Kontakt

E-mail: jrostkowska[at]aps.edu.pl

Telefon: 22 589-36-00 wew. 3529


Główne obszary badawcze

 • zagadnienie treningów słuchowych przeznaczonych dla osób doświadczających zaburzeń słuchu (niedosłuch, głuchota, zaburzenia przetwarzania słuchowego), jakość życia, kompetencje komunikacyjne (w tym pragmatyczne) dzieci implantowanych przed pierwszym rokiem życia

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  Tytuł doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskałam w 2020 roku. Tytuł rozprawy doktorskiej: Analiza różnych czynników wpływających na jakość życia osób, z głębokim niedosłuchem zmysłowo-odbiorczym nabytym postlingwalnie, które korzystają z implantu ślimakowego (promotor: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz.  P.H. Skarżyński);

  W czasie mojej kariery zawodowej (w latach 2001 – 2012) ukończyłam Pomagisterskie Studium surdologopedyczne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i neurologopedyczne (SWPS Uniwersytet Hunanistycznospołeczny) oraz Studium z zakresu psychoterapii integracyjnej (SWPS Uniwersytet Hunanistycznospołeczny) a także wiele kursów doszkalających.

  Tytuł magistra uzyskałam w 2000 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Po studiach rozpoczęłam, trwającą do dziś, pracę w Klinice Rehabilitacji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. W tym ośrodku wykonuje  diagnozę i prowadzę rehabilitację logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych z wadą słuchu. Praca z pacjentami oraz prowadzone badania naukowe stały się podstawą do napisania pracy doktorskiej dotyczącej jakości życia osób dorosłych korzystających z implantów ślimakowych.

   

  Najważniejsze publikacje:

  Rostkowska, J., Wojewódzka, B. (2020). Teleporady logopedyczne w czasie pandemii COVID-19 dedykowane dorosłym użytkownikom implantu ślimakowego. Nowa Audiofonologia, 9(1), 45–50.

  Rostkowska, J., Wojewódzka, D., Kupisiewicz, M. (2019). Zaburzenia przetwarzania słuchowego – algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Szkoła Specjalna. Nr 5 (301), tom LXXX, 363-373.

  Rostkowska, J., Wojewódzka, B., Geremek-Samsonowicz, A., Skarżyński, H. (2019). Analysis of cochlear implant treatment outcomes in a 51-year-old patient with prelingual deafness. W: H. Skarżyński (red.), 1001 Cases in Otology (s. 401-412). Warszawa: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ISBN 83-89087-49-9.

  Raj-Koziak, D., Gos, E., Rajchel, J., Piłka, A., Skarżyński, H., Rostkowska, J., Skarżyński, P.H. (2017). Tinnitus and Hearing Survey: A Polish Study of Validity and Reliability in a Clinical Population. Audiology and neuro-otology (1420-3030), 22, 197-204.

  Rostkowska, J., Pankowska, A. (2016). Cele rehabilitacji słuchowej przeznaczonej dla dzieci i dorosłych korzystających z implantu ślimakowego. Nowa Audiofonologia, 5(1):58-63.

  Rostkowska, J. (2015). Rola nauczyciela w procesie diagnozy i terapii dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD). W: M. Wójcik, B. Antoszewska (red.), Diagnoza i metody wspomagania rozwoju (s. 135-145). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego.

  Rostkowska, J. (2014). Aktywny Trening Słuchowy - element terapii pacjentów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD). Nowa Audiofonologia, 3(4): 39-43.

  Rostkowska, J., Kobosko. J., Wojewódzka. B., Skarżyński, H. (2014). Percepcja słuchowa mowy pacjentów ogłuchłych postlingwalnie zaopatrzonych w implant ślimakowy po 60. roku życia . Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny (1643-658X), 13(2), 91-99.

  Rostkowska, J., Kobosko, J., Kłonica, L. (2013). Problemy emocjonalno-społeczne i behawioralne u dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD). Nowa Audiofonologia, 2(1), 29-35.

  Rostkowska, J. (2009). Implant ślimakowy a młodzież z głuchotą prelingwalną – spojrzenie z perspektywy logopedycznej. W: J. Kobosko (red.), Młodzież głucha i słabosłysząca w rodzinie i otaczającym świecie (s. 247 – 252). Warszawa: „Usłyszeć Świat”.

   

fotografia osoby Joanna Rostkowska