mgr Joanna Antosik

Stanowisko: Asystent

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Teoretycznych Podstaw Pedagogiki I Dyskursów Edukacyjnych


Kontakt

E-mail: jantosik[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • Problemy teorii i praktyki wychowania – w szczególności ukierunkowane na: wychowanie rodzinne, trudności rodzicielskie, rolę i znaczenie dziecka we współczesnej rodzinie, postrzeganie rodziny i procesów edukacyjnych w kulturze popularnej; system prewencyjny; edukacja alternatywna i związki z nurtami pedagogiki współczesnej

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Magister pedagogiki na specjalizacji pedagogika szkolna i pedagogika zdolności; magister pedagogiki specjalnej na specjalizacji terapia pedagogiczna ukończonych na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w 2021 roku.

    Obecną pracę naukowo-badawczą poświęca konstruowaniu rozprawy doktorskiej, dla której inspirację stanowiła roczna praca zawodowa w jednej z alternatywnych szkół w Warszawie.

    Przez wiele lat (przed rozpoczęciem i w trakcie studiów) zaangażowana w działania wolontariackie oraz non-profit w szczególności o charakterze profilaktyczno-szkoleniowym w placówkach realizujących założenia systemu prewencyjnego.

 - ikona sylwetki