dr hab. Jarosław Michalski, prof. APS

Stanowisko: Profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Pedeutologii


Kontakt

E-mail: jarecki[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • Takt i nietakt pedagogiczny; Relacje w pracy wychowawczej; metody aktywizujące i modyfikowanie przebiegu lekcji; nowe pola problemowe współczesnej pedeutologii.

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika; profesor nadzwyczajny w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; kierownik Zakładu Pedeutologii w Instytucie Pedagogiki APS.

    Autor monografii i artykułów z zakresu pedeutologii, dotyczących problematyki taktu i nietaktu pedagogicznego, relacyjności w oddziaływaniach wychowawczych, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

    Recenzent w procedurach awansowych oraz monografii i artykułów.

    Członek Sekcji Pedeutologii przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

    Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2002 roku i Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2021 roku.

fotografia osoby Jarosław Michalski