dr Jarosław Maciej Janowski

Stanowisko: Adiunkt

Instytut: Instytut Filozofii i Socjologii

Jednostka : Zakład Podstaw Filozofii i Filozofii Społecznej


Kontakt

E-mail: jjanowski[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • Filozofia przyrody, filozofia przyrodoznawstwa, filozofia nauki, filozofia czasu, kosmologia filozoficzna, modele kosmologiczne, początek Wszechświata, relacja nauka a obraz świata, problem interdyscyplinarności w nauce i filozofii.

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  2016: doktorat w zakresie nauk humanistycznych (w dyscyplinie filozofia), Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, promotor: prof. dr hab. Anna Lemańska, recenzenci: dr hab. Sławomir Leciejewski, ks. dr hab. Tadeusz Pabjan

  2007: magisterium w zakresie filozofii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  Najważniejsze publikacje

  Janowski, J.M. (2021). W poszukiwaniu tożsamości współczesnej filozofii przyrody. Studia Philosophiae Christianae, tom 57 nr 2, s. 73-99, DOI 10.21697/spch.2021.57.A.10

  Janowski, J.M. (2019). The Metaphilosophical Views of Zygmunt Zawirski Against the Background of Contemporary Discussions on Interdisciplinarity in Science. W: J. Woleński, A. Drabarek, M.M. Radzki (red.), Interdisciplinary investigations into the Lvov-Warsaw School, s. 239-257. Basingstoke: Palgrave Macmilan. DOI:10.1007/978-3-030-24486-6_13

  Janowski, J.M. (2017). Filozoficzne pytania o czas. Psychologia Wychowawcza, nr 54(12), s. 134-152, DOI: 10.5604/01.3001.0011.7863

  Janowski, J.M. (2016). Zagadnienie istnienia i natury czasu w wybranych modelach kosmologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri

  Janowski, J.M. (2012). Status ontologiczny czasu urojonego w modelu „Wszechświata bez brzegów” Hawkinga-Hartle’ego. W: Z. Sajdek, M. Małecki, D. Bentke (red.), Wymiary czasu, s. 123-142. Tarnów: Wydawnictwo Biblos.

  Janowski, J.M. (2009). Początek Wszechświata w ujęciu Stephena W. Hawkinga, W: A. Lemańska, M. Lubański (red.), Z Zagadnień Filozofii Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody, tom 19, s. 323-378. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

  Pełnione ważne funkcje

  2019 - 2020 – Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

  2021 - Komisja Rekrutacyjna

  od 2022 - Doradca studenta (kierunek socjologia)

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Bieganie, turystyka, literatura.

   

fotografia osoby Jarosław Maciej Janowski