dr Izabela Więcek-Poborczyk

Stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Instytut: Instytu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Jednostka : Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej


Kontakt

E-mail: iwiecek[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • różnicowanie normatywne i nienormatywne rozwoju komunikacji dzieci (także wielojęzycznych); profilaktyka logopedyczna, diagnoza i terapia logopedyczna osób z zaburzeniami mowy o różnej etiologii; płaszczyzna wymawianiowa języka (norma, patologia)

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • praktykę logopedyczną wiąże z badaniami naukowymi i dydaktyką akademicką. Publikacje m.in. dotyczące różnicowania komunikacji dzieci z ASD oraz dzieci rozwijających się prawidłowo; profilaktyki logopedycznej (nie tylko na łamach wydawnictw naukowych ale także popularyzatorskich o wysokim nakładzie wydawniczym); diagnozy i terapii logopedycznej (m.in. współautorstwo Gestów Obrazujących Ruchy Artykulatorów – ©GORA; ©Wizualnego Kodowania Części Mowy). Pokłosiem badań naukowych nad stanem współczesnej wymowy Polaków jest autorska monografia „Normy wymawianiowe polszczyzny a wariantywność wymowy”. Ważnym efektem prac, również łączących naukę z praktyką logopedyczną jest monografia prezentująca inwentarz znaków fonetycznych do zapisu poprawnych i zdeformowanych realizacji fonemów języka polskiego. Aktualne prace badawcze dotyczą: zaburzonego przebiegu fazy ustnej połykania u dzieci; pracy mięśni powierzchniowych twarzy podczas realizacji fonemów języka polskiego z opracowaniem masaży i ćwiczeń czynnych; stanu artykulacji studentów.

fotografia osoby Izabela Więcek-Poborczyk