dr Iwona Stachowska

Stanowisko: Adiunkt

Instytut: Instytut Filozofii i Socjologii

Jednostka : Katedra Filozofii Moralności i Etyki Globalnej


Kontakt

E-mail: istachowska[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • etyka (w szczególności etyka społeczna oraz etyczne wyzwania w dobie globalizacji), aksjologia (zagadnienia na pograniczu etyki i estetyki), filozofia ciała

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  Doktorat

  filozofia, UMK 2009, Problem wartościowania ciała w kontekście kultury współczesnej, promotor: prof. UMK, dr hab. Ryszard Wiśniewski, recenzenci: prof. dr hab. Józef Lipiec (UJ Kraków), prof. dr hab. Andrzej Szahaj (UMK Toruń)

  Magisterium

  filozofia, UMK 2004, Filozofia wobec doświadczenia cielesności, UMK 2004, promotor: prof. UMK, dr hab. Ryszard Wiśniewski

  Najważniejsze publikacje

  - Rozczarowanie, rozgoryczenie, przebaczenie. Aksjologiczne implikacje przebaczenia, [w:] „Przebaczenie”, praca zbiorowa pod redakcją J. Kurka i K. Maliszewskiego, Chorzów 2012

  - Aksjologiczne aspekty starości, [w:] „Patrząc na starość”, praca zbiorowa pod redakcją H. Jakubowskiej, A. Raciniewskiej, Ł. Rogowskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009

  - Między dokumentacją a kreacją. Rola ciała w fotografii współczesnej, Pismo Artystyczne „Format”, nr 3 (57) 2009

  - Związki ciała ze złem w kontekście Sartrowskich analiz cielesności, [w:] „Koncepcje i problemy filozofii zła”, praca zbiorowa pod redakcją R. Wiśniewskiego i M. Jaranowskiego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009

  - Dyskusje o materialnym statusie podmiotu – Rene Descartes, Maine de Biran, Emmanuel Lévinas, „Kultura i Edukacja”, nr 2/2007

  - Etyczne dylematy doświadczenia cielesności jako sytuacji granicznej, [w:] „Etyka wobec sytuacji granicznych”, red. D. Probucka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007

  - Płynna tożsamość – płynna cielesność – płynna miłość, [w:] „Miłość w sztuce i kulturze”, red. J. Jagla, Assembly, Łódź 2007

  - Samotność ciała, [w:] „Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne”, red. P. Domeracki, W. Tyburski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2006

  - Ciało a przemoc, „Edukacja Humanistyczna”, nr 1/2006

  Pełnione ważne funkcje

  członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego od 2007 roku

  członek Komisji Etyki Badań Naukowych APS od 2012 roku

  członek redakcji Studies in Global Ethics and Global Education.

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  przemiany obyczajów w tradycji polskiej i europejskiej, sztuka współczesna, fotografia, film, moda i design, szachy, turystyka piesza i rowerowa

fotografia osoby Iwona Stachowska