dr Iwona Omelańczuk

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Psychologii

Jednostka : Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży


Kontakt

E-mail: iomelanczuk[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Kariera naukowa

  • magisterium z pedagogiki specjalnej, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • magisterium z psychologii, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

  Zainteresowania naukowe:

  • nasilenie autystycznej charakterystyki zachowania
  • sytuacja psychologiczna rodziców dzieci z zaburzeniami w rozwoju
  • środowisko rodzinne

   

   Najważniejsze publikacje

  Omelańczuk, I., & Pisula, E. (2020). Correlations between temperament and autistic trait measures – Quantitative or qualitative differences between children with and without autism spectrum disorders? Research in Autism Spectrum Disorders76, 101602. https://doi.org/10.1016/j.rasd.2020.101602

  Jankowska, D. M., Omelańczuk, I., Czerwonka, M., & Karwowski, M. (2019). Exploring links between creative abilities, creative personality and subclinical autistic traits. Personality and Individual Differences142, 226–231. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.05.008

  Jankowska, D. M., & Omelańczuk, I. (2018). Potential Mechanisms Underlying the Impact of Imaginative Play on Socio-Emotional Development in Childhood.  Theories – Research - Applications5(1), 84–103. https://doi.org/10.1515/ctra-2018-0006


  Rozdziały w książkach:

  Pisula, E., & Omelańczuk, I. (2020). Zaburzenia należące do spektrum autyzmu. In L. Cierpiałowska, I. Grzegorzewska, & A. Borkowska (Eds.), Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży(pp. 293–311). Wydawnictwo Naukowe PWN.

  Jankowska, D. M., & Omelańczuk, I. (2019). Imaginative Play, Socio-emotional Competence, and Sociometric Status in Preschool Children: Common Methodological Problems and New Research Directions. In I. Lebuda & V. P. Glaveanu (Eds.), The Palgrave Handbook of Social Creativity Research(pp. 75–92). Palgrave Macmillan.

   

  Projekty badawcze

  Dotacja przyznana przez MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego Uczelni w 2018 roku, tytuł projektu „Związek między problemami w zachowaniu przejawianymi przez dziecko a poziomem rodzicielskiego stresu oraz poczuciem rodzicielskiej skuteczności w grupie matek dzieci z zaburzeniami w rozwoju lub chorobami przewlekłymi” (BSTP 21/18-I); rola w projekcie - kierownik

  Dotacja przyznana przez MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego Uczelni w 2016 roku, tytuł projektu „Związek między nasileniem autystycznej charakterystyki zachowania a pozycją społeczną dzieci w wieku przedszkolnym” (BSTP 18/16-I); rola w projekcie - kierownik

  Dotacja przyznana przez MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego Uczelni w 2014 roku, tytuł projektuZwiązek między nasileniem autystycznej charakterystyki zachowania a kreatywnością osób dorosłych” (BSTP 6/14-I); rola w projekcie – wykonawca, kierownik projektu dr Dorota Maria Jankowska

  Wykonawca w projekcie badawczym „Zagrożenie stereotypem a funkcjonowanie szkolne uczniów. Analiza jawnego i ukrytego programu edukacji”, Narodowe Centrum Nauki (nr umowy UMO-2018/29/B/HS6/00036), kierownik projektu dr Aleksandra Gajda

  Członek zespołu badawczego w projekcie „Kreatywne uczenie się w warunkach przeobrażeń systemu szkolnego.” Narodowe Centrum Nauki (nr umowy UMO-2016/22/E/HS6/00118), kierownik projektu dr hab. Maciej Karwowski

  Członek zespołu badawczego w projekcie „Wpływ czynników rodzinnych na rozwój zdolności twórczych” Narodowe Centrum Nauki (nr umowy UMO-2017/27/B/HS6/00592), , kierownik projektu dr Dorota Maria Jankowska

  Członek zespołu badawczego w projekcie „Wdrażanie projektów rozwijających umiejętności społeczne dzieci w przedszkolach -Akademickie Centrum Kreatywności (MNiSW/2015/DIR20/ACK), kierownik projektu dr hab. Grzegorz Szumski

  Koordynator merytoryczny w projekcie badawczym „Rozwój wyobraźni twórczej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej- badanie podłużne” (NCN UMO-2011/03/N/HS6/05153).


  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Podróże!

fotografia osoby Iwona Omelańczuk