dr hab. Iwona Czarnecka, prof. APS

Stanowisko: Profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Katedra Historii Wychowania


Kontakt

E-mail: iczarnecka[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • historia szkolnictwa specjalnego, kształcenie nauczycieli, metody pracy w szkołach specjalnych, osoby zajmujące się sprawami wychowania i kształcenia dzieci z niepełnosprawnościami, metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej, rozwój placówek dla dzieci z niepełnosprawnościami, wychowanie domowe, czasopisma okresu dwudziestolecia międzywojennego

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Iwona Czarnecka, prof. APS, doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (2022), profesor uczelniany w Katedrze Historii Wychowania, absolwentka APS na kierunku pedagogika specjalna, specjalność - surdopedagogika oraz Studiów Podyplomowych na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

fotografia osoby Iwona Czarnecka