dr hab. Grzegorz Pyszczek, prof. APS

Stanowisko: profesor

Instytut: Katedra Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej


Kontakt

E-mail: gpyszczek[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • socjologia kultury, problemy społeczne

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Ważniejsze publikacje

  Pyszczek, G. (2012). Społeczny kontekst refleksji filozoficznej (Szkic z socjologii wiedzy). W: Nieświadomość i transcendencja. Teksty dedykowane Profesor Zofii Rosińskiej. Warszawa.

  Pyszczek, G. (2012). Jerzego Kwaśniewskiego pochwała dewiacji pozytywnej. Prace Zakładu Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSIR UW, 13.

  Pyszczek, G. (2013). Nadnormalność jako zjawisko społeczne. Wokół koncepcji Floriana Znanieckiego. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Projekty badawcze realizowane w ostatnich latach

  Udział w grantach Zespołu Badania Zmiany Społecznej i Tradycji Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk kierowanym przez prof. Joannę Karczewską;

  2011 – 2012 - grant badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki poświęcony tzw. „trzecim miejscom”, czyli miejscom, wedle koncepcji Raya Oldenburga, służącym nawiązywaniu i podtrzymywaniu więzi międzyludzkich;

  2013 – 2014 – projekt wydanie monografii -Kulturowy wymiar miejsca; projekt finansowany z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego APS.

 - ikona sylwetki