mgr Filip Chrypankowski

Stanowisko: asystent

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej


Kontakt

E-mail: fchrypankowski[at]aps.edu.pl

Telefon: 225893516


Główne obszary badawcze

  • Jestem pedagogiem specjalnym i na co dzień pracuję też jako nauczyciel wspomagający w szkole specjalnej. Naukowo interesuję się postrzeganiem osób z niepełnosprawnością, niepełnosprawnością intelektualną i jej współwystępowaniem z niedostosowaniem społecznym.

Biogram

  • Kariera naukowa:

    • 2019 - ukończenie studiów licencjackich z pedagogiki specjalnej; specjalność: profilaktyka społeczna z resocjalizacją;
    • 2021 – magister pedagogiki specjalnej; specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną.

     

fotografia osoby Filip Chrypankowski