mgr Ewelina Młynarczyk-Karabin

Stanowisko: astystent

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej


Kontakt

E-mail: emlynarczyk[at]aps.edu.pl

Telefon: 22 589-36-00 wew. 3516


Główne obszary badawcze

 • zaburzenia ze spektrum autyzmu w tym w szczególności: komunikacja dzieci z autyzmem, dojrzewanie i wczesna dorosłość kobiet z autyzmem i zespołem Aspergera

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  2007 –  2012 Katolicki Uniwersytet Lubelski; Studia na kierunku Psychologia, specjalizacja: psychologia kliniczna, uzyskano tytuł magistra;

  2003 – 2008   Uniwersytet Rzeszowski; Studia na kierunku Filologia Polska – uzyskano tytuł magistra w  specjalizacji nauczycielskiej;

  2014 – 2016 Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; Studia podyplomowe na kierunku Logopedia;

  2013 – 2015 Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi; Studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika;

  2015 – 2016 Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi; Studia podyplomowe na kierunku Terapia pedagogiczna;

  2015 – 2016 Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi; Studia podyplomowe na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna;

  Najważniejsze publikacje:

  Młynarczyk-Karabin, E. (2020). Znaczenie mediacji rówieśniczych w funkcjonowaniu społecznym dzieci ze spektrum autyzmu. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, 594,(9), 41 –50.

  Młynarczyk-Karabin, E. (2019). Nowe technologie a funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie. Kwartalnik Pedagogiczny, 3(253), 239–251.

  Młynarczyk-Karabin, E. (2016). Komunikacja dzieci z autyzmem - przegląd badań. Człowiek Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 2(32), 103 – 116.

  Konieczna, I., , Młynarczyk, E., Smolińska, K. ( red. ) (2016). Karty pracy i ćwiczenia. Zajęcia rewalidacyjne – wypowiedzi ustne i pisemne.  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

   

  Pełnione funkcje:

  2020- Kierownik Studiów Podyplomowych „Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej”.

fotografia osoby Ewelina Młynarczyk-Karabin