dr hab. Ewa Zasępa, prof. APS

Stanowisko: profesor APS

Instytut: Instytut Psychologii

Jednostka : Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży


Kontakt

E-mail: zasepa[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Kariera naukowa

  • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie psychologii, nadany w 2013 r. przez Radę Wydziału Nauk Społecznych KUL
  • doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, nadany w 1999 r. przez Radę Wydziału Nauk Społecznych KUL
  • magister psychologii, 1995, Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

  Zainteresowania naukowe

  Dorobek naukowy koncentruje się wokół psychologii klinicznej, w tym szczególnie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz psychologii klinicznej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  Prowadzę też prace empiryczne dotyczące jakości życia, doświadczeń osób chorych oraz poczucia sensu życia, problemów internalizacyjnych i eksternalizacyjnych w różnych grupach wiekowych oraz aktywności medialnej dzieci i młodzieży.

   

  Najważniejsze publikacje

  • 2006. (red.) Czabała, J.Cz., Zasępa, E. Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
  • 2008. Zasępa, E. Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa. Kraków – Warszawa, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej (Wyd II: 2012).
  • 2010. Zasępa, E., Wołowicz, A. Jakość życia rodzin z osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
  • 2011. Zasępa, E. Zaburzenia behawioralne i emocjonalne oraz ich korelaty u osób dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
  • 2011 (wsp. Wolańczyk, T.). Assessment of problem behaviour in adults. Evaluation of the psychometric properties of the Polish adaptations of the Adult Self-Report (ASR) and the Adult Behaviour Checklist (ABCL). International Journal of Child Health and Human Development, 4(3), s. 295–306.
  • 2013. (red.) Zasępa, E. (2013). Doświadczanie choroby i niepełnosprawności. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
  • 2013. Zasępa, E. Problemy zdrowia psychicznego u osób z zespołem Downa. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls. (Wyd. II: 2014)
  • 2013. Ho, E., James, N., Brown, I., Firkowska-Mankiewicz, A., Zasępa, E., Wołowicz, A., Wapiennik, E. Family quality of life of Polish familie with a member with intellectual disability. Journal on Developmental Disabilities, 19(2), s. 36-41
  • 2014 (red.) Zasępa, E., Gałkowski, T. Oblicza psychologii klinicznej. Sopot, Wyd. GWP
  • 2016 Zasępa Ewa. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Procesy poznawcze. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls. (w druku)
  • 2016, Rescorla, L., Achenbach, T., Ivanova, M., Turner, L., i in….Zasępa, E. Problems and adaptative functioning reported by adults in 17 societies. International Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation, Vol 5(2), s. 91 – 109.
  • Przygotowałam ok. 100 prac naukowych, w tym monografii, książek pod redakcją, artykułów i rozdziałów w książkach a także brałam aktywny udział w ok. 50 konferencjach naukowych. Prace te dotyczą szeroko pojętej problematyki psychologii klinicznej.

  Projekty badawcze

  • „Zaburzenia w zachowaniu, objawy psychopatologiczne oraz ich psychospołeczne uwarunkowania u dzieci niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim” (Akademia Pedagogiki Specjalnej, badania statutowe, 2004–2005, wykonawca; kierownik projektu prof. dr hab. Janusz Kostrzewski);
  • „Ocena zaburzeń behawioralnych i emocjonalnych oraz ich psychospołecznych uwarunkowań u osób dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną” (Akademia Pedagogiki Specjalnej, badania statutowe, 2006–2007, kierownik projektu);
  • „Jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz jakość życia rodzin dzieci z niepełnosprawnością intelektualną” (Akademia Pedagogiki Specjalnej, badania statutowe, 2007–2009, kierownik projektu);
  • Udział w międzynarodowym projekcie badawczym prowadzonym przez profesora Thomasa Achenbacha dotyczącym opracowania międzynarodowych norm dla Kwestionariusza Samoobserwacyjnego (Adult Self-Report; ASR) i Kwestionariusza Obserwacyjnego (Adult Behaviour Checklist; ABCL). (Badania niefinansowane; czas ich trwania: wrzesień 2011- lipiec 2012).
  • Udział w międzynarodowym projekcie badawczym prowadzonym przez profesora Thomasa Achenbacha dotyczącym opracowania międzynarodowych norm dla Kwestionariusza Samoobserwacyjnego dla osób starszych (Old Self-Report; OSR) i Kwestionariusza Obserwacyjnego dla osób starszych (Old Behaviour Checklist; OBCL). (Badania niefinansowane; czas ich trwania: listopad 2016- grudzień 2017).
  • Udział w międzynarodowym projekcie badawczym Media Activity Project prowadzonym przez profesora Thomasa Achenbacha (Badania niefinansowane, czas ich trwania: maj 2018 – luty 2019)

  Współpraca międzynarodowa

  • Profesor Ivan Brown, Centre for Applied disability Studies, BrockUniversity, St. Catharines, and Centre for Health Promotion, Toronto, Canada (badania dotyczace jakości życia rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną)
  • Profesor Thomas Achenbach, University of Vermont, Burlington, USA (badania dotyczące zaburzeń internalizacyjnych i eksternalizacyjnych u osób dorosłych I starszych)

  Pełnione funkcje

  Członkowstwo w stowarzyszeniach naukowych:

  • Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwojowej
  • Polskie Towarzystwo Psychologiczne Sekcja Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego
  • Polskie Towarzystwo Psychologii Religii i Duchowości

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Książki, muzyka klasyczna, działka i dom

   

fotografia osoby Ewa Zasępa