dr Ewa Wapiennik-Kuczbajska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Kontakt

E-mail: wapiennik[at]aps.edu.pl

Telefon: 225893530


Główne obszary badawcze

 • prawa człowieka a osoby z niepełnosprawnością, szeroko rozumiana jakość życia osób z niepełnosprawnością

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  2008-2016 – ekspert krajowy w Academic Network of European Disability Experts (zob. www.disability-europe.net), akademickiej sieci ekspertów ds. niepełnosprawności powołanej na zlecenie Komisji Europejskiej

  2013-2014 członek międzynarodowego Naukowego Komitetu Doradczego przy projekcie „DISCIT – Making Persons with Disabilities Full Citizens”, 2013-2016 (FP7-SSH2012-2), NOVA – Norvegian Social Research, Norwegia

  2007–2008- trzymiesięczny staż naukowy na Uniwersytecie w Kent (Tizard Centre) oraz Uniwersytecie w Lancaster (Institute for Health Research) w Wielkiej Brytanii - stypendium UNESCO

  2005 – doktorat z nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej

  2000 – dyplom z zakresu Human Resources, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie

  1998 – dyplom Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie

  1996 – magisterium z pedagogiki specjalnej, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecnie APS)

   

  Najważniejsze publikacje:

  Wołowicz-Ruszkowska, A., Wapiennik, E. (2014). Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jako awangarda zmian w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: A. Wołowicz (red.), Wpływ ruchu rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną na rozwój nauki i życie społeczne. Raport z badań (s. 89 – 108). Warszawa: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

  Wapiennik, E., Piotrowicz, R. (2002).  Niepełnopsrawny-pełnoprawny obywatel Europy. Warszawa: Urzad Komitetu Integracji Europejskiej.

   

  Projekty badawcze:

  2020 – udział w projekcie badawczym „Equal Opportunities Legistation for Persons with Disabilities”, jako ekspert krajowy University Rehabilitation Institute, Republic of Slovenia;

  2012-2013- międzynarodowy projekt badawczy „Study on Progress Achieved in the Implementation by the EU of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the European Disability Strategy 2010-2020” (JUST/2012/DISC/PR/0072/A4), Human European Consultancy, Holandia;

  2010-2011- międzynarodowy projekt badawczy “Fundamental Rights of Persons with Intellectual Disabilities and Persons with Mental Health Problems” (D/SE/10/02), Human European Consultancy, Holandia;

  2007–2009- projekt badawczy „Jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz jakość życia rodzin dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (badania statutowe APS, BST 090/7-II), kierownik projektu: E. Zasępa, współwykonawca: A. Wołowicz;

  2007-2008- międzynarodowy projekt badawczy „Study on the specific risks of Discrimination against persons in situation of major dependence or with complex needs” (DG EMPL VT/2006/014), University of Siegen, Niemcy, Inclusion Europe, Belgia;

  2003-2005- międzynarodowym projekt badawczy „Monitoring Access to Education and Employment for People with Intellectual Disabilities”, OSI's EU Monitoring and Advocacy Program (EUMAP) and Mental Health Initiative;

  Pełnione funkcje:

  2007 – 2009 -  kierownik studium podyplomowego „oligofrenopedagogika” w ramach projektu  „Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu” współfinansowane przez EFS.

   

 - ikona sylwetki